Author Topic: Та чули ли сте ,не ли сте  (Read 5146 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Та чули ли сте ,не ли сте
« on: May 13, 2008, 17:45 »
Та чули ли сте ,не ли сте
Кина е ново станало
Вав Мадан село големо
На малка река широка
Вав Печинскана махала?

Дошли са Чорни Манафа,
Та са люде сабрали,
Парине хим са зимали
Голем са золу сторили,,

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Та чули ли сте ,не ли сте
« Reply #1 on: May 13, 2008, 17:45 »
Та чули ли сте или не
кина е ново станало,
на ворх висока планина,
до двана врисе студени,
до двене ели високи?
Чифте са пушки пукнали,
та са юнаку удрили
от лева страна в сърцено.
Нищо при него немаше –
един са гарван вартеше.
С крилца му сенка правеше,
с уста му вода носеше,
с ноги му огън валеше.
Юнак на гарван викаше:
-Чувай ма, чувай, гарванчу,
дорде ми душа излезе –
халал да ти е гивдьоса!

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Та чули ли сте ,не ли сте
« Reply #2 on: May 13, 2008, 17:46 »
Та чули ли сте или не,
Кина е ново станало
На ворх високана планина
До двана врисе студени,
До двени ели високи?

Чифте са пушки пукнали
Та са Мехметя удрили
От лева страна в сарцено.

Нищо при него немаше,
Един са гарван вартеше.

С крилца му сенка правеше,
С уста му вода носеше,
С ноги му оган валеше.

Мехмед викаше:
-Чувай ма,чувай гарванчу,
Дореде ми душа излязе.-
Халал да ти е гивдьоса!

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Та чули ли сте ,не ли сте
« Reply #3 on: May 13, 2008, 17:46 »
Та чули ли сте или не
какво е ново станало
в Пашмакль село големо,
в Хаджицко бело коначе?
Сафе е болна легнала,
еце е дюшкюн паднала.
Бубайко хи на главона,
той си хи тихо ромони:
-Стани са, Сафе, изправи
на твойте бели ножинки,
армаган ти сам донесал –
за алтон фустан копринен
и за друг – кундури ласкати.
Дружкине ти са издошли,
летва щат люлка да правят
на отсрещнана барчина.
-Бубайку, беним бубайку,
мойта е люлка сторена
в равнaнa поляна широко.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Та чули ли сте ,не ли сте
« Reply #4 on: May 13, 2008, 17:47 »
Та чули ли сте не ли сте
Кина е ново станало
В Триграда село голямо

В Триграда село голямо
Фатама с Тахиря избяга
Майка хи си я рукаше :
Ела си Фатмо ела си
бубайко ти са разболя

бубайко ти са разболя
и я ще болна да легна
върни са върни майчинко
гледай си стариян бубайко

Я не съм вейке момйече
Ам съм си млада невяста
Лицено ми е любено
Снажкана ми е кършена!

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Та чули ли сте ,не ли сте
« Reply #5 on: May 13, 2008, 17:47 »
Та чули ли сте нели сте
Кина е ново станало
В Пашмаклъ село големо?

Хабер по хабер дохода
От Гюмюржине касабо,
От гюмюрджинскиен аенин,
От гюмюрджински содници:

Салих ага нах Гюмюрджине да ворви
Таму даавона да видьот.

Дааво са видя,привиде
Салих ага да отбавят,
Главона да му отсекот
Нах Стамбул да я отнесот

Главона му отсекоха
И в Стамбул е отнесоха
Да си е види султанън
Султанън още везирен.
Салих ага погребаха
Вав ситничконо мезаре
На Гюмюрджине касабо!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42