Български > Религия и мистика

Човешките права в Исляма.

(1/6) > >>

pomakos_ a:
               Човешките права в Исляма.

-Животът,
-Поколението,
 -Религията,
 - Умът
- Имуществото,–
 са основни ценности, които всеки е длъжен и отговорен да опази.
Подходът на исляма към човешките права минава през призмата на тези основни принципи .

В друго знамение на Свещения Коран се повелява: „А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му е Адът, там ще пребивава вечно. Всевишния му се гневи и го проклина, и за него е приготвил огромно мъчение.” (Коран, 4: 93) Искам да обърна специално внимание на думата халидин (вечно), спомената в оригиналния текст на Корана. Защото тази дума произлиза от корена хулуд и означава много дълъг период от време, но с нея не се изразява понятието за вечност.

 В Корана това понятие се изразява с думата ебеден.
Но в случая е спомената думата халидин („които ще пребивават там много дълго време”), произлизаща от корена хулуд.

 Наред с това Ибн Аббас и имамите от Следовниците на сподвижниците, които са били негови ученици, са тълкували горното знамение по следния начин: „Както отричащите съществуването на Създателя ще бъдат осъдени на вечно мъчение, така и онзи, който умишлено и съзнателно убива човек - всъщност тази тема може дълго да се обсъжда, вечно ще бъде наказан.” Според мен подобна заплаха кара човека да настръхне.

Пророка на Исляма казва: „Който бъде убит, защитавайки имуществото си, е мъченик.
 Който бъде убит, защитавайки кръвта си, е мъченик.
 Който бъде убит, защитавайки религията си, е мъченик.
 Който бъде убит, защитавайки семейството си, също е мъченик.”
Във всички правни системи по света ценностите, споменати в хадиса, са поставени под защита.
 В нашите юридико-богословски сборници, които лежат в основата на правото, тези положения се определят като “задължителни” и се поставя силен акцент върху тях. От тази гледна точка религията, животът, поколението, умът и имуществото са основни ценности, които всеки е длъжен и отговорен да опази. Да, от друга страна, подходът на исляма към човешките права минава през призмата на тези основни принципи.


Впрочем в нито една религия или система освен в исляма човекът не е удостоен с титлата “халиф на Аллах” и никъде той не се определя като халифа (наместник) на земята. И не само това, човекът е удостоен и със свободата да упражнява правото си на труд и да бъде предприемчив в действията си, като му е дадена възможност да управлява предметите. Нима е възможно религия, която цени човека до такава степен, да нарушава човешките права?

Ислямът е универсална религия. Следователно значимостта, която той отдава на темата за „правата”, и гледната му точка по този въпрос обхваща не само хората, а всичко съществуващо. Да, в исляма всички „права” са защитени. Върху тази широка перспектива относно „правата” важно място заемат и правата на животните. Възможно е да се открият редица примери, свързани с темата, във възвишения живот на Пратеника на Аллах.
                                         
  Правата на животните.
Веднъж се връщали от битка. Когато се оттеглили на почивка, някои от сподвижниците забелязали птиче гнездо и взели от него малките птичета. В този момент долетяла майката и, след като видяла рожбите си в ръцете им, започнала да кръжи над тях. Когато Пратеника на Аллах разбрал за това, силно се разгневил и заповядал птичетата незабавно да се върнат в гнездото. Дори само чувствителността на Пратеника на Аллах в този пример е достатъчно доказателство, че ислямът обхваща всички теми, както по всички останали въпроси, така и по въпроса за правата. Откриването на подобно всеобхватно разбиране за правата в която и да е друга система е невъзможно.!

                                           


                                                     

Nazmi:
  Интересна тема!
 Не съм дълбоко запознат  в дълбочина с аетите,Сури в Корана,но в душата си  искрено вярвам в правотата на Исляма като най-нова и прогресираща религия по света!
 За мене обаче буди тревожност как се представя по света!
Има опити за недобра,например тук като кажеш мюсюлманин на повечето в съзнанието им са представите за онези фанатици,атентатори дето се взривяват,убиват..!
 Това не отговаря на истината,никъде в Корана който е чел знае,че тези си нямат нищо общо с това.
 Именно в тази насока трябва да се стремим да покажем,че не сме такива!

isa71:
Свещения Коран ни дава прекрасни отговори за това, как да се държим при общуване с околните. Книгата на Аллах установява за нас няколко основи. Първата основа – откритост с другите народи, а също и стремеж към взаимно опознаване, било те мюсюлмани или представители на други религии: О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. /49:13/

Втората основа към която призовава Свещения Коран е диалогът с другите народи - това, което днес се нарича междурелигиозен диалог и диалог между цивилизациите. Това е основа, поставена от исляма. Всевишния Аллах повелява: Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” /3:64/

Пророкът Мухаммед казал: ,,Хора, пазете се от несправедливостта , защото несправедливост означава тъмнина в съдния ден.,,

Тези, които не са получили правата си в този живот (така да се каже - имат правота да се оплачат), ще ги получат на съдния ден, както е казал пророкът: ,,В съдния ден ще бъдат дадени правата на тези, които имат право на това (и несправедливостта ще бъде поправена)...

Nazmi:
   
         You are not allowed to view links. Register or Login

Nazmi:
    Постинга на Pepito и други са запазени и преместени тук от темата за Лаф Мохабет...
 Pepito
   Advanced member
   Публикации: 369
   « Отговор #636 -: Днес в 01:45:30 »

             Постчето ми е ометено оттук, сигурно по грешка

Отговарям на Гедж


Запознат си с проявлението на Бог в три ипостаса. Това не са 3 различни бога, нито пък са делими отделни единици. Какво е човек? - тяло, душа и дух. Така и Бог е всичко това. Човекът не може да бъде бездушно тяло или пък само душа. Иисус Христос е Божието Слово облечено в дела, пример, който живя сред нас. Всеки от нас е храм на живия Бог.
Мюслимското ви разбиране по въпроса, честно казано, ми се вижда много плоско и едноизмерно. Ок, не го проумявате, но не изопачавайте нещата, така че да ни припознавате сред съдружаващите. В крайна сметка, кои са онези християни, споменати многократно в Курана (да не давам айетите, знаем си ги  ), ако не самите ние. Християните от времето на Муххамед сме ние православните християни.

Ако някога се интересуваш от относително точно говорене за православие, то аз намирам за такова едно съботно предаване по канал 1 на БНТ.
С всяка дума от посочената статия не казвам, че съм съгласна, просто го вметнах. Акцента беше върху Рамадан. Вие защо трябва да отидете в Мека, че Аллах да забележе молитвеното ви дело. Той нали е всичко и навсякъде. Правите го заради мястото на действие на Мохаммед.
 Християните по същата причина пътуват до Йерусалим, с важната разлика, че това не ни е заповядано от Бог и не сме длъжни да му се помолим точно там поне веднъж.

За повече подробности около мощите нека каже Фотакиев.

 Аз имам известни отлики от масовите практики, май изпадам в ерес "В самия себе си човек трябва да влиза въоръжен до зъби." Валери Петров

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Go to full version