Author Topic: Nashin Rechnik  (Read 39129 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #15 on: May 22, 2008, 15:13 »
O

Obigray: Devir, Devretmek
Ochi, Uchiye, oçi: Göz
Odmahnigu   : Defetmek
Odreji, odrezhi: Kes
Ofchar, Ofçar: Koyun Çobanı
Ofsa, Yofsa: Koyun
Ogan: Ateş
Ohna İ Vahna: Ah Vah Etmek
Ojeni, ozheni: Evli
Oka:   Saç
Opadigu: Kovmak, Def Etmek
Opsipva: Dökülmek
Opshtina, opştina: Tarla
Oryah, Orahi: Ceviz
Osem   : Sekiz
Oshte   , oşte: Ayrıca, Daha, Henüz
Ostavi, Ustavi: Bırakmak, Vazgeçmek
Ot Dolna: Aşağıda
Ot Gore: Yukarıdan
Oti ?:   Neden, Niçin?
Otkasa: Koparmak
Otsechi, otseçi: Kes
Otvorat: Açmak
Otvoreni: Açık 
Ovoshki, ovoşki: Meyva Ağaçları

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #16 on: May 22, 2008, 15:13 »
P

Padar:  Bekçi
Padina: Yol, Keçiyolu
Padişeah: Padişah
Pajna, pazhna: Örümcek
Pak: Yine, Tekrar
Pakul: Kese
Palcak, Pılcak, paldzak:Salyangoz
Pale: Av Köpeği
Palno, Pılno: Dolu
Paltu: Palto
Pamparushka, pamparuşka:  Kelebek
Panayir: Panayır
Pandomina: Kavga Çıkarmak
Pannala: Düşmek, Devrilmek
Paputsi: Pabuç
Paratika - Paratko: Kötü
Parçea: Parça
Parchnisa, parçnisa: İshal
Pardi: Yellenmek, Osurmak
Pare: Yakmak
Parek: Tekrar, Daha Sonra, Yine
Paren: az önce
Parvu, parvi, parva, pırvi: Az Önce, Demin
Pari, Pariye: Para
Parliva: Acı, Yakıcı
Parsal: Bez
Parsaliva, Parsalivnu: Yırtık
Partiya: Eşya
Pasea, Pasoa: Otlamak
Pastarva, Pastırva: Alabalık
Paşea: Paşa
Patitsa: Dişi Kaz
Patlak: Tabanca
Patya: Acı Çekmek
Paygamber: Peygamber
Pazar, bazaran: pazar
Pchinichan Lyeap, pçiniçan leap:  Buğday Ekmeği
Peche, peçe: Kızartmak
Pecheno, peçenu:  Kızarmış
Peçka, Pechka: Soba
Pehlüvan: Pehlivan
Peksemet: Peksimet
Pena: Köpük
Pencüra, Pencürka, pendzurka: Pencere
Pençöa: Pençe
Perde:  Namus Perdesi
Pere: Çamaşır Yıkamak
Peshtoan, peştoan:  Fırın
Peshtura, peştura: Kovuk, Mağara, İn
Pesne, Pesna: Pomak Şarkısı
Pet: Beş 
Petala: Nal
Peteal: Horoz
Peye: Okumak
Peyna: Çınlamak
Peyna ta  uho: kulak çınlamak
Pezivanta: Kır Bekçisi, Kabadayı (pazubent)
Pihtavi: Çok Zayıf
Pikaye: İşemek
Pikla: Çiş
Pikliva: Çişli
Pikliva: sulu
Piknöa: Sidik
Pil, Pila: İçmek
Pilche, pilçe: Kuş
Pilçkove, pilchkove: Civciv
Pile: Kuş
Pilse: yavru kuş
Pilense: Kuşcağız
Piperka: Biber
Pipon: Kavun
Pishka, pişka: Dürtmek
Pishkalof Parna, pişkalof: Dikenli Pırnal Ağacı
Pistole, piştole: Tabanca, Pistol
Pisva, Pisva: yazmak
Pisana: yazı
Pishi, pişi:Yazmak
Pişmanin: Pişman
Pita: Pide
Piturka: Pide
Piyan:  Sarhoş
Piye: İçmek
Plaf: Pilav
Plaka, Plache, plaçe: Ağlamak
Plamen: Alev
Planina: Dağ
Platu: Otlak
Plena: Kundak
Plesnisa: Tokat
Plete: Örmek
Pletene: Örgü
Plevne: Saman Damı
Plitka: Saç Örgüsü
Plode: İlave
Plünke: Tükürük
Po: Daha Fazla
Po Chekai, po çekay:Durmak
Po Malko:Daha Az
Po Malko Po Malko: Azar Azar
Po Moachka, po moaçka: Ovalamak
Poalnu: Dolu
Poalnu Moalnu: Az Çok
Poalnu, Pulni: Az, Biraz
Poarga: Becermek
Poargavu: Becerikli
Poars: Parmak
Poarshe, poarşe: Siğil
Poarste: Toprak
Poarsten: Yüzük
Poarstoan:Parmak
Poarvu: İlk Önce
Poashka, Poaşka: İnlemek
Poat:Yol, Defa, Kere
Pochesa, Poçesa:  Kaşınmak
Podzima: Sonbahar, Güz Mevsimi
Poglannat, Puglannat: Bakışmak
Pole: Düzlük
Poleko: Yavaş
Pomak: Pomak
Pomaga : Yardım
Pomakinka: Pomak Kızı
Pomakinya: Pomak kızı
Porıça: istemek
Posegna: Dokunmak, Uzanmak
Poshtami, Poştami: Susmak
Poslet: Arkasından
Posreshnuma, Posreşnuma: Karşılamak
Postela: Sermek
Potkur: Lakap
Potzima : Sonbahar
Poyas: Erkek Kuşağı
Poznava, Puznava: Bilmek
Prase: Kötü Kimse
Prasnik: Süt
Prav: Haklı
Prava:  Yapmak
Pravu:  Dik
Pravu:  Doğru, Düzgün
Pravu:  Hakkıyla
Pravuya: Doğruluk
Prazno, Praznu: Boş
Predehma:  Eğirmek
Prekalna:  Yemin Etmek
Prelu: İplik
Preshnu, Preşnu:   Ön
Prestigla:  Önüne Geçmek
Prestilka:  Önlük
Preta: El İşi Örneği
Pri Bra: Seçmek
Pri Dupcha Sa, pridupçasa:   Delinmek
Pri Dupchegu, Pridupçegu:   Delmek, Oymak
Pri Kalnasa: Yemin Etmek, And İçmek
Pribira: Tespih Çekmek
Pridupchanu, Pridupçanu: Delikli
Prigoashta, Prigoaşta:Avuç
Priha: Aksırmak
Prikluvilyu:Filiz
Primeniluva: Değişik
Priminöa: Geçmek
Primire: Bayılmak
Primre: Baygın
Primrelu: Baygın, Bayılmış
pripadna: bayılmak
pripadane: baygınlık
Prisalmil: Nazlı
Prisalmiyıl:Nazlanmak, Kibarlık Yapmak
Priz Akoal, Priz Akıl: Akılsız
Priz Glava: Başsız
Prizakoal: Akılsız
Proda:  Satmak
Progrobelgu: Ölü Gömmek
Prolet: İlkbahar
Provudi: Yollamak
Prögima: Kahvaltı
Prudava: Satmak
Pruduma: konuşmak
Prusekine: Dilenci
Prustrea: Sermek, Döşemek
Prustreahma: Çamaşır Asmak
Pu Cherveneluya, puçerveneluya:Kızarmak
Pu Goalnagu: Yutmak
Pubarkan: Çıldırmış
Pufka: Şişman Kadın
Puglanna, Puglava: Bakmak
Puglyoa: Bakış
Pukna: Patlamak
Pul: Düğme
Pulis: Polis
Pulitika: Politika
Pulni, Poalni: Biraz
Pulni, Pulnik: İçim, İçimlik, Yudum
Pulvina: Yarım
Pumoaga. Yardım Etmek
Punidelnik, Ponedelnik: Pazartesi
Purtukal: Portakal
Puska:  Salmak, İzin Vermek
Puslahme: Döşemek
Pusni: Salmak, Gitmesine İzin      Vermek
Pusra: Sıçmak
Pusrede: Ortada
Pusta: Lanet
Pusta Donosi: Lanet Olası
Pustichka: Pustiçka: Lanetli
Putboarni: Suratını Asmak
Putbre: Yaslanmak
Putka:  Dişilik Organı
Putkisna: Hamurun Kabarması
Putplashesa, putsplaşesa:   Ürkmek
Putroasisa: Deprem
Putsmiva:  Alay Etmek
Putsmivasa: Alay Etmek
Putsuna: Kaymak (Kayma Eylemi)
Putsuni: Kaygan
Puyak: Hindi
Puznava: Tanımak
Püplüva: Tükürmek
Pılno: Dolu

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #17 on: May 22, 2008, 15:14 »
R
   
Rabotni, Rabutnu: Çalışkan
Rabuta, Rabota: İş, İşlemek,  Çalışmak
Rache, raçe, raça : İstemek
Rada: Doğurmak
Rahmyet, Rahmiet: Rahmet
Raka: El, Kol
Rakavnisa: Eldiven
Rakiya: Rakı
Rana: Yara
Rano, Ranu: Erken
Ranu:  Omuz
Rasardi, Rasardoa: Küsmek
Rashdyealusaya, Raşdelusaya: Paslanmak
Rasheto, raşetu:   Kalbur
Rasoardisa: Kızdırmak
Rasorda: Kızmak
Rave: Hayat, Yaşam, Ömür
Rave: Yaşamak
Ravno: Düzlük
Ravoarza: bağlamak
Raz Ustavila: Boşamak
Razbira: Anlamak
Razbude: Uyanmak
Razbudi: Uyandırmak
Razbulal: Hastalanmak
Razbuleal: Hastalanmış
Razdelih: Bölüşmek, Paylaşmak, Aralamak, Ayırmak
Razdelisa: Ayrılmış
Razderi: Yırtmak
Raznisa: Harcamak
Razvaleni: Bozuk
Razvali: Bozmak
Rechi, reçi:Söylemek
Rechnik, reçnik: Sözlük
Reje, Rezhe: Kesmek
Reji, Rezhi:Kes
Reka:    Dere, Akarsu
Retku   : Sulu
Reve: Anırmak
Riba: Balık
Ripka: Sıçramak, Zıplamak
Riza:    Elbise
Roaba: Kemirmek
Roada: Ağıt
Roajan Leap, Rozhan lyap: Çavdar Ekmeği
Roash, Roaş: Çavdar
Roda: Doğum
Rodopchan, Rodopçan: Rodoplu
Rodopi: Rodoplar
Rogve: Boynuz
Rojba, rozhba: Evlat
Rot, Rodnina, Runnina: Akraba
Rovigu: Eşelemek
Rubana: Çeyiz
Ruchok, ruçok:   Kahvaltı
Rudi, Rada: Doğurmak
Rudiye: Doğmak
Ruguvene:Boynuzlu
Rujdelka, Ruzhdelka: Lohusa
Ruka: Bağırmak
Ruklesti, Ruklestu: Bağırgan, yüksek sesli
Rusi: Sarışın
Rusiye: Yağmur Çiselemek

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #18 on: May 22, 2008, 15:14 »
S   

Safte: Softa, medrese öğrencis (eski pomakça)
Sahat: saat
Sa Bori: Yıkmak, Güreşte Yenmek
Sa Borilusaya: Yıkılmak
Sa Primeni: Değişmek
Sa Pulnik: Dolmak
Sa Varna: Dönmek
Sabori: Boğuşma
Sabori: Güreş
Sabur: Sabır
Sadiet, Sadyet: Saadet
Sadakoa: Sadaka
Sahoan: Sahan, Çanak
Sajeak:  Sıcak
Sakantiye: Sıkıntı
Salancak: Salıncak
Salkoam: Salkım
Salannash, tsyalannosht:Bütün Gece
Salmina, salminka, Salmichka, salmiçka:  Nazlı
Sam:.....-İm, (Ben)İm
Sam Samichka, samsamiçka: Yapayalnız
Sama: Yalnız
Samar: Semer
Sapun: Sabun
Sardite: Küs
Sardituya: Dargın, Kavgalı, Küs
Sarmi: Sarma Yemeği
Saroa: Sıra
Sartse, Sarse: Kalp, Yürek
Sas Nash, sas naş: Bizimle
Sasmeyesa: Gülüşmek
Savap: Sevap
Savarna: Dönmek
Saye: Emmek
Sayoana: Saya 
Seagu, Seye: Gömmek
Sedem: Yedi 
Sedenka: Toplantı
Sedi: Otur
Seeme: Tohum
Seka: Herkes
Selski: Köylü
Selu, selo: Köy
Selusa, Syelu Sa: Dikili, Dikilmiş
Senka, Senke: Gölge
Senu: Ot
Sere: Sıçmak
Sestra: Kızkardeş
Seta: Anlamak, Hissetmek
Setihsa: Duygu, His
Setna: Sonra
Setra, Setre: Elbise
Sevdöa, sevdya: sevda
Seydene:   Bugünlerde
Seye, Seyeme: (Bitki) Ekmek, Dikmek
Sıtmoa: Sıtma
Sıvoa: sıva
Sha Doide, şa doyde: Gelecek
Şahitin: şahit
Şakoa: Şaka
Shal, Şeal, şyal: şal
Shalvare, şalvare:  Şalvar
Shamiya, şamiya: Eşarp
Shapchak, Şapçak: tas
Şyapka, Şeapka: Şapka
Sharabatu, şarabatu: Çilli Surat
Şehit, şehitin: şehit
Şerbiet, Şerbyet: Şerbet
Shes, şes: Altı
Sheyka, şeyka: Çivi
Skara: kavga etmek.
Shikalki, şikalki: Kozalak
Shiker, şiker: Şeker
Shile, şile: Kuzu
Shipka, şipka: Yabani gül çalısı
Shiroka, Shiroku, Shiroki, şiroka:Geniş
Shtinata, ştinata:   ?
Shiye, şiye: Elbise Dikmek
Shiye, şiye: Dikiş Dikmek
Shtoalba, ştalba:   Dal
Shum, şum: Gürültü
Shumutrak, şumutrak: Barbunya Fasulyesi
Shupavu, şupavu: Aptal, Bunak
Shuta, Şuta: Bir keçi türü
Shüfret, şüfret:   Çok Güzel
Sichko, Sichku, siçko: Bütün, Her Şey, Hepsi
Side, Sideya: Oturmak
Siga: Şimdi
Sigan, Kurbetka: Çingene
Sigaru, Sigari: sigara
Sileha: Silah
Silu: Zor, Zorluk
Silumsa: Zorlukla
Sin: Oğul, Evlat
Sinche, Sinchoa, sinçe: Oğlum, Evladım
Sini, sinu: Mavi
Sinlet: Buzlu
Sipa, Sipvai: Dökmek
Sirak: Öksüz
Sirköa: Sirke
Sirene: Peynir
Sistu: Temiz
Sitnu, sitno: İnce
Siv: Gri Renk
Skala: Basamak, Merdiven
Skoartasa: Bağdaş Kurmak
Sileah, slyah: silah
Slama: Saman
Slana: Kırağı
Sliva: Erik
Slanse, Slantse: Güneş
Slushi, Uslushi, sluşi: Dinlemek
Smeye, İsmeye: Gülmek
Smok: Kara Yılan
Smokvi, Smukini: Yemiş, İncir
Sneak, Sneyeg: Kar
Sneak Leti: Kar Yağmak
Snimka: Resim
Snoshta, snoşta:   dün
Soabuta: Cumartesi
Soalzi: Göz Yaşı
Soan: Rüya
Soan Vidya: Rüya Görmek
Soanni: Otur
Soarp: Orak
Soasakan: Anbar, Depo
Soavne: Gün Ağarması
Sol: Tuz
Spumina: Anmak
Sreda: Ara, Orta, Aralık
Sreda: Çarşamba
Sredna: Orta, Ortada
Sredniy: Ortadaki, Ortanca
Srovu: Çiğ, Pişmemiş
Stafidi: Kuru Üzüm
Staptagu: Yere Basmak
Stara: Yaşlı, İhtiyar, Eski
Staya: Oda
Sto: Yüz
Stoapi: Konmak
Stoarno, Stoarnu: Akıntı
Stotina: Yüzlük
Stoy, Stoi: Dur,Bekle
Strana, Ustrana: Kenar, Taraf, Kıyı
Sufroa: Sofra
Sugaf Tugaf: Arasıra
Suhu: Kuru
Sumun: Somun
Sune: Kaymak (Kayma)
Sura, Suri: Sarı 
Surna Sa: Emeklemek
Suroashtu, suraştu: Karşı
Susheno, suşeno: Kurutulmuş
Sushte, suşte: Çöp
Sustanu: Çöplük
Sünniet, Sunyet: Sünnet
Sütleaş: Sütlaç
Svaligu: İndir
Svarshi, svarşi: Bitirmek
Sveka, İsveka: Herkes
Sveti: Aydınlık
Svetna: Aydınlık
Svetna, İsvetna: Aydın, Aydınlık
Sveya: Daima
Svine: Domuz
Svira: Islık
Syala,  Tsyal: Bütün, Tüm
Syanu: Ot, Saman, Hayvan Yemi
Sıs Nega: Onunla
Sıs, Sas, Sis: İle
Sısnega: Onunla
Sızdrave: Sağlıcakla
Szdrave: SağlıkOffline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #19 on: May 22, 2008, 15:15 »
T
   
Ta Lüley: Sallamak
Ta Peye: Ötmek
Ta Ripka: Zıplamak
Ta Rukat: Bağrışmak
Tak, taka : Öyle
Takavit: tekaüt, emekli
Taman: Tamam
Tapan, Tıpan, Toapan:Davul
Tarchi, tarçi: Koşmak
Tarola: Zurna (Şipka yöresi)
Tasi: Bu
Tatoarka: Dır Dır Etmek
Tavoa, Tavisa: Tava
Teasnu: Dar
Tebe: Sana, Seni
Teah, Tyah: Onların
Tele, Tyele, Telisa, Telense: Dana
Temen: Demin
Tencürka: Tencere
Tepeal: Kül
Tepsiya: Tepsi
Terbiyalı: Terbiyeli
Terezi: Terazi
Terziye, Terziche: Terzi
Tesa: Onlar
Teshka, Teshki, teşka: Ağır, Ağırlaşmış
Tesla: Keser
Tespihan: Tespih
Testu, Teastu: Hamur
Tetra: Bir Ağaççık Türü
Tezka, Tezko: Teyze
Tezgöah, Tezgyah: Tezgah
Ti, Ti Si: Sen
Tigan: Tava
Tikva: Bal Kabağı
To, To Ye: O (Kimse)
Torbichka, Torbiçka: Küçük Torba
Tornik: Salı
Töagle: Çekmek, Çile Çekmek
Töagli: Çile, Dert, Tasa
Töashka, Teshka, töaşka: Gebe, Ağır
Töavna: Karanlık
Tönichka, Töniçka: İncecik
Tönka: İnce
Trahana: Bulgur
Trahna: Tarhana
Traka, Trakat: Gürültü, Gürültü Etmek
Trandrafel, trendafil: Gül
Trasa, Trosa: Aramak, Araştırmak
Trese: titremek
Treva: Yeşil Bitki, Ot
Treva, Tryeva: Gerekli, Lazım, İhtiyaç
Tri: Üç
Trohi: Kırıntı
Tsar: Çar
Tsedka: Süzgeç
Toçila, Tuçila, Tuchilka, tuçilka: Oklava
Tuga: Bundan Sonra
Tuhle. Tuğla
Tumufil: Otomobil
Tukmak: Tokmak
Turchin: Müslüman
Turchin: Kadife
Tuop: Top
Tupal: Topal
Tupuz: Topuz
Tursia, Turtsia: Türkiye
Tursi. Turtsi: Türkler
Turski, Turska: Türk
Turi: Koymak
Turi Samar: Semer Koymak
Turi, Da Tura: Koymak
Turna: Duman
Turni: Dumanlı
Turski: Türk, Türkçe
Tuyega, Toyega: Değnek, Sopa
Tvoy: Senin
Tvoytu, tvoite: Senin
Tyastu, testu : Hamur
Tütün, Tyu'tyun: tütün

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #20 on: May 22, 2008, 15:16 »
U
   
Ubigrava: Dolaşmak, Gezmek
Ucasi: Ocak
Uchi, Ucha, uça:   Öğrenmek
Uchi, Uşi, Uho: Kulak
Ud Asva Druga: Bundan Başka
Ud Varzalusa: Çözülmek
Ud Voan: Dışarısı
Ud Voarzagu: Çözmek
Udave, Odave: Boğmak
Udmurihsa: Dinlenmek
Udnapresh, udnapreş: Önceden, Eskiden
Udnas, Otnas: Bizden
Udol: Üstünde
Udreji: Kırkmak (Yün Kırkmak)
Udri, Udriye: Vurmak, Avlamak
Uduzat: Uzaktan, Öteden
Udvoanna: Dışarda
Ufcherka, ufçerka: Anasından ayırılmış Kuzu
Uglanne: Acıkmak
Ugledal: Ayna
Ugnus: Tiksinmek
Ugurt: Yoğurt
Ujeni, Ojeni: Evlenmek
Ujenu: Evli
Ujiveye: Dirilmek, Canlanmak
Ukrada: Çalmak
Umakna: Yolmak
Umre: Ölmek
Umreliya: Ölmüş, Cansız
Umurilmisa: Yorgun, Yorulmuş
Upade: Kovmak.
Upashka, upaşka: Kuyruk
Upina: Sarsmak
Upinagu: Çekmek
Upinahme: Sarsılmak
Uplakva: Ağlaşmak
Uplashi, uplaşi: Korkmak
Upoanahma: Asılmak, Sarkılmak
uvoa: ova
uceak: Ocak
udun: odun
urak: orak
urta: orta
urtak: ortak
urtakçiya: Ortakçı
urman: orman
uyun: oyun
Uprazna: Boşalmak
Upreshihmegu, upreşihmegu:   Çapalamak
Uralu: Saban, Pulluk
uruç: oruç
Urda: Çökelek
Uritagu: Tepmek
Uruchesa, uruçesa: Nazar Olmak
Ushi, uşi:   Kulak
Ushkim, uşkim: Galiba
Ushniki, uşniki: Küpe
Ushtipagu, uştipagu:Çimdik Atmak
Ushu, uşu: Kepçe Kulaklı
Uskoapu: Pahalı
Uskoru, Skoru: Yakında, Yakın Zamanda
Uskutasi: Kucak
Uslushene, usluşene: Dinleyici, Dinleyen
Uspumina: Anmak
Usram:   Korku
Usramuti:   Suskun
Usta, Osta, Ustoa:   Ağız
Ustana:   Olmak
Ustareal:   Yaşlanmak
Ustareye:Eskimek
Ustavigusa Setne:   Ertelemek
Ustrah:   Korkmak
Ustroshi, Usturshi, ustroşi,
usturşi: Kırmak
Ustudeni: Soğuk
Usturshenu, usturşenu:Kırık
Usutra:   Sabahleyin
Usutra, Utsutrin:   Sabahleyin
Usvetila:   Ayılmak
Ut Kole:   Eskiden, Çoktan Beri
Ut Kole Yechishte, utkole yeçişta:      Çoktan Beri
Ut Sehme Gu:Elemek
Ut Toy:   Ondan
Ut Tuka:   Buradan
Ut, Ot:   -Den -Dan
Utche, utçe:Köpek
Uteakla:   Kabarcık
Utkoasasa:Kopuk
Utkosa:   Kopmak
Utre:Yarın
Utrebigu:   Temizlemek
Utrebili:   Ayıklamak
Utrepe:   Öldürmek
Utsechnuya, utseçenuya:Kesik
Utsurna:   Kaçırmak
Uttam:   Oradan
Utushla, utuşla:   Gitmiş
Utuvoan:   Buradan
Utvoriha:   Açılmak
Uves:Yulaf
Uzreah:   Olgunlaşmış, Ermiş Meyve)
Uzrealuya, Uzreah:   Ergin,
Übür: öbür
Ümöaknavuya:Yumuşamak
üdünç: ödünç
üglyen: öğlen
üksüz: öksüz
üküz: öküz
ülüm: ölüm
ümür, umur: ömür
ürtiya: örtü
Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #21 on: May 22, 2008, 15:16 »
V
 
Vaklu: Yakışıklı, esmer yakışıklı   
Valzanisa:Yastık
Vargulatu:Yuvarlak
Varhu:   onun üzerinde
Vari:   Git
Varna:   Dönüş
Varnega:   Üzerine, Üstüne
Vartisa:   Döner
Varvi:   Yürümek
Vash, Vashın, vaş:   Sizin
Vashivi, vaşivi:   Bitlenmek
Vashki, vaşki: Bit
Vatre:    İç
Vatreshni, vatreşni:Yakın Akraba
Vazeal, Vazel:İlmek, Düğüm
Vazvari:   Kaynamak
Vazvrelu:   Köpürmek
Vcheska, vçeska: Taramak
Ve, Vye: siz
Veste, vye ste: Siz..siniz
Vearva, Vırya:İnanmak
Veche:Artık, bundan böyle
Vecher, veçer:Akşam
Vecheran, veçeran:Akşamleyin
Vechere, veçere: Akşam Yemeği
Veshka, veşka:   Kaş
Vide, Vidi:Görmek
Vika:Söylemek, Demek
Vishti, vişti: Kişnemek
Visoka, Visoki, Visochka, visoçka:   Yüksek
Vlez:Gir
Voalk, Valk:Kurt
Voalna:   Koyun Yünü
Voarshi, varşi:İşe Yaramak
Voarzata:Bağlı
Voatre:İç
Voda:Su
Vodi:Göndermek, Salmak, İzin
Vermek.
Vol:Öküz
Vrachi, vraçi:Fal Bakmak
Vrachina, vraçina:   Fal
Vrachka, vraçka:   Falcı
Vrata:   Kapı
Vreme:   Vakit, Zaman
Vrut:   Her, Bütün, Herkes
Vseka:   Herkes
Vtratoat:   Ense
Vuternu:   Sabah
Vuternu Ranu: Sabah Erken
Vıv Dignasa Uttam:   Göç Etmek, -Den Ayrılmak

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #22 on: May 22, 2008, 15:17 »
Y

Ya, Yaz, Ya Sam:   Ben
Yabalka:   Elma
Yagne, Agne: Kuzu
Yahudiye: Yahudi
Yahudiyka: Yahudi kadını
Yahudiyski: Yahudilerin, Yahudilere ait
Yala, Ela:   Gel
Yaskla:   ?
Yasla, Yeasla:Ahır
Yaytse, Yayse:Yumurta
Yeaha, Yehna:Binmek
Yealvu: Kısır
Yeda: Yemek
Yeftin, Eftin:Ucuz
Yejek: Kirpi
Yergene:   Ergen, Genç
yese, yatse: çok
Yese Lafchiye:Çok Lafçı, Konuşkan
Yese Mlogu: Bir Çok, Çok Fazla
Yesh, Yeshi, yeş:   Ye!  Yiyiniz.
Yesiy, Yeniy: Hem Öyle, Hem Böyle
Yetarva: Elti
Yida, İde:Gelmek
Yima, ima:  Var
Yioprati: Yola Geçirmek
Yudaren: Vurulmak
Yududol:    Aşağıdan
Yufkoa: Yufka
Yimşeak: Yumuşak
Yunak, Yunatse:Genç
Yurdechka, yurdeçka:Dişi Ördek
Yurdek: Ördek
Yurgan: Yorgan
Yuvoa: Yuva


Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #23 on: May 22, 2008, 15:17 »
Z
   
Za: İçin
Za: Hakkında
Zabira: Birikmek
Zabuleamu: Acıtmak
Zafatigu:Başlamak
Zaglavila:Nişanlanmak
Zakachi, zakaçi:Asmak
Za Kak?:   Neden? Niçin?
Zakuvagusa Sheyka:Çivi Çakmak
Zalepenu: Yapışkan
Za mene: Bana, Benim İçin
Za Nash, Za Nas, za naş:   Bize
Za Nega:   Ona, Onun İçin
Zapalisa:Tutuşmak
Zapreygu:Durdurmak
Zapriesa:Durmak
Zapushi, za puşi:   Tıkamak
Zashupilasuya, zaşupilusaya:Bunamak
Zashupilusa, zaşupilusa:   Dalgın
Za Siga:   Şimdilik
Za Tebe:   Sana, Senin İçin
Za Toy:   Onun İçin, Ona
Zavoarne:Düğümlemek
Za Vrut:   Herkese, Herkes İçin
Za Yenkas:Yalancıktan
Zabulea:   Özlemek
Zabura:   Unutmak
Zabureva:Unutkan
Zaglöadva:Avunmak
Zagubi:   Kaybetmek
Zagubila:   Kaybolmak
Zagubilusa: Kayıp, Kaybolmuş
Zahlupva:Kapatmak
Zahmiet: Zahmet
Zalepe: Tokatlamak
Zalu Da Dagniye: Çürümeye Başlamış
Zaluga:  Lokma
Zami, Zima, vzema: Almak
Zanayat: zanaat, meslek
Zanayatçiya: Zanaatçı, meslek sahibi
Zanega: Kendisi İçin
Zanolka: O Kadarcık
Zapalni: Yakmak
Zapishi, zapişi: Yazmak
Zaptisa: zaptetmek
Zaradi: Onun İçin
Zarar: Zarar
Zari, Zaradi: Her Halde
Zari, Zere:Her Halde, Galiba
Zashto? ,  zaşto:   Neden?
Zasmeatu:Güleç, Güleryüzlü
Zaspa: Uyku
Zat:Ötede, Uzakta
Zatvoran:Hapsedilmiş, Kapalı
Zatvuru:   Kapamak
Zavarti:   Sıkıştırmak
Zavima:   Örtmek
Zayak:Tavşan
Zaydi, zaidi: Günbatımı
Zayif: zayıf
Zdrave:   Sağlık
Zdrubi, Zdrobi:Doğramak
Zelena, Zelenu:Yeşil
Zelenu:Ham, Yeşil,Erginleşmemiş
Zemlyak: Hemşehri, Aynı Topraktan
Zemöana:Yer
Zemya:   Yer
Zekeyat: zekat
Zima:   Kış
Zina: Kötü
Zlato, Zlatu, Zlata: Altın
Znaye:   Bilmek
Zoab, Zıb, Zabishta, zabişta:Diş
Zoagarchi:Kıvırmak
Zora: Şafak
Zöat, zet: Damat
Zunitsa   Yabani Çilek/ Dağ Çileği
Zutvore: Kapalı
Zuveya :   Deyiş, Aksan, Şive, Konuşma Tarzı
Zvezda:    Yıldız ; zvezdi:yıldızlar.
Znoyva:   Terlemek

Offline plevnepomak

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 182
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #24 on: May 22, 2008, 20:47 »
İŞTİPALKA :        MANDAL
HİPALNİ    :        DOLU- DOLDUR
CHASİ/ÇAŞİ:       BARDAK
NASİTİ/NAŞİTİ:   BİZİM
NAMERİ  :           BUL
LİTSE:                YÜZ
İZGUDİ  :            ANLAŞMAK/EVLENMEK
SEDENKA :          TOPLANTI
VAKLU:               ESMER/ESMER YAKIŞIKLISI-GÜZELİ

Offline ribnovoVOİCE

 • Candidate member
 • *
 • Posts: 4
 • ribnovoVOİCE TV
  • www.ribnovovillage.com
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #25 on: February 11, 2009, 18:04 »
TUKA İMA NİAKOLKO DUMİ KADETO LİPSVAT KATO
Polovnitsa - polvina - yarım

tagar- tvar- tam-agırlık   
V TAZİ SMİSİL S İSPOLZVALİ TEZİ DUMİCHKİ 

Offline Erkan Can

 • Member
 • **
 • Posts: 6
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #26 on: March 15, 2009, 15:39 »
bogutevolu sana cok tesekkür ederim sagol

Offline merkur

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 126
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #27 on: June 02, 2009, 19:03 »
kuza-keçi
kaşmerih sa-dalga geçmek
yehre-oğlak
puyka-hindi ( dişi)
puyak-hindi ( erkek)
praç-teke erkek keçi
kotka-kedi
suparih-defter yada kitap
çehli-terlik
ehmelliy-ayakkabı
muhtika-çapa
tesla-keser
pihron-çivi
tarnakop-kazma
kohser-baltaya benzer fakat daha uzun saplı dır
kohsa-tırpan
aklıma gelince daha yazarım sevgiler............

Offline merkur

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 126
 • Gender: Male
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #28 on: June 02, 2009, 19:26 »
ehterva-elti
zılvah-görümce
bulka-gelin
teta -teyze
dayçu-dayı
muhcu-amca
pıt--yol
dradonki---keçi koyun dışkısı
layna--inek dışkısı
mişka--fare,sıçan
jihtu-bugday
ühçümük--arpa
brıs--traş ,brısne traş oluyor
Ismet DRAMSKY

 • Guest
Ynt: Nashin Rechnik
« Reply #29 on: June 02, 2009, 19:33 »
Абе, кой беше казал, че нема помашки език? Ами да погледне, по-нагоре!  ;D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42