Author Topic: 1903 yılı Bugutvu şivesi ile yazılmış bir pesne  (Read 4559 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
1903 yılı Bugutvu şivesi ile yazılmış bir pesne:

Ют гулям Байрям до малак.
Богутево, 1903

Ют гулям Байрям ду малак
двадесте свадби станаха.
Врит са невести шенливки,
Айше е саде кахорна.
Майка хи тихо румоня:
-Айшу майчина дощерю,
защим си кимна, кахорна,
алтоне ли немаш да нижеш?

Yut guleam bayream du màlak
Bogutevo 1903

Yut guleam bayream du màlak
Dvadeste svadbi stànaha
Vrit sa nevesti şenlivki
Ayşe e sade kahorna.
Mayka hi tiho rumone
-Ayşu mayçina doşteru
Zaştim si kimna, kahorna,
Altone li nemaş da nijeş?

Tercümesi:
Büyük bayramdan küçük bayrama
Bogutevo 1903

Büyük bayramdan küçük bayrama
Yirmi düğün oldu.
Bütün gelinler şenlik içinde
Sadece Ayşe kahırlı.

Annesi sessizce fısıldadı.
-Ayşeciğim annesinin kızı
Neden kararmışsın, kahırlısın
Altınların mı yok da dizesin?


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42