Български > Политика

На 23(29) октомври 2011 г. - избори в Република България.

(1/2) > >>

Seiko:

На 23 октомври 2011 г. предстои провеждането на избори в Република България.

Българите в чужбина могат да изпращат и по електронна поща сканирани заявления за участие в изборите за президент и вицепрезидент.

Българските дипломатически представителства приемат и по електронна поща сканирани заявления за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката. Всяко дипломатическо представителство предоставя електронен адрес на който заявителите могат да изпращат попълненото и подписано от тях заявление за регистрация (заявление може да изтеглите оттук). МВнР предоставя и допълнителен: izbori2011@mfa.bg на който можете да се обръщате за подробна информация или да задавате въпроси, свързана с изборите в чужбина.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

I.Кой има право да гласува?

Всеки български гражданин, който е навършил 18 години към изборния ден, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

II.Как да заявите своето желание за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на Република България при гласуване извън страната?

Можете да заявите желанието си да гласувате извън страната пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава, в която се намирате. Това става в писмена форма чрез заявление по образец не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден), подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо. Възможно е заявлението да бъде изпратено и в електронна форма, като сканираното изображение се изпраща на e-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в -pdf  формат.

В едно заявление може да е вписано само едно лице. В заявлението задължително се посочват имената по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единният граждански номер, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес в Република България и населеното място, в което желаете да гласувате.

ІІ. Задължителна ли е предварителната регистрация?

Регистрацията чрез писменото заявление не е задължителна, Вие може да упражните правото си на глас и когато името Ви не фигурира в избирателния списък.

ІІІ. Къде може да упражните правото си на глас - избирателни секции извън страната?

Предварително условие за провеждането на избори извън страната и за образуването на избирателни секции в чужбина е получаването на съгласие от съответната държава, като дипломатическите или консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат с молба за получаване на това съгласие, освен ако местното законодателство не го позволява.

ІV. Как се образува избирателна секция ?

1. В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на не по- малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011г.

2. В населените места, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, подали заявления до 27.09.2011г.

3. Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място, като ръководителят на дипломатическото или консулското представителство съобразява адресите на секциите според местопребиваването на подалите заявление избиратели.

4. Централната избирателна комисия определя в срок до 01.10.2011 г. населените места, в които ще се образуват избирателните секции, като решението за това се публикува на интернет страниците на Министерството на външните работи и на дипломатическото или консулското представителство в съответната държава. В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции в съответните населени места не по-късно от 3 октомври 2011 г. и определят техните адреси.

V. Как се съставят избирателните списъци в чужбина?

Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни /04.10.2011г./ преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическото и консулското представителство. Те съдържат имената на избирателя, номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно и се отразяват на интернет страницата.

VІ. В кой списък фигурирам?

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък. Министерството на външните работи изпраща данните на  подалите заявления за гласуване български граждани на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.

VІІ. Как протича гласуването в изборния ден?

Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Ако не сте включен в избирателните списъци предварително и имате избирателни права, може да бъдете вписан от секционната избирателна комисия в избирателния списък.

За да гласувате, трябва да  представите документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец. Образец на декларация можете на изтеглите от тук … (линк към образеца).

Ако в документа за самоличност не фигурира постоянният адрес на избирателя в Република България, той се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация по образец.

Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност и събират документите им за самоличност. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 часа, но не по-късно от 20,00 часа.

VІІІ. Срокът на личния ми документ е изтекъл?

Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия и се прилага към избирателния списък.

Допълнителна информация бихте могли да намерите на Интернет страницата на Централната избирателна комисия – You are not allowed to view links. Register or Login. и

You are not allowed to view links. Register or Login

Gelina:
Кой кой е на предстоящите избори

Общо 36 души претендират да бъдат начело на България, в ролята си на президент и вицепрезидент през следващите четири години. Кой ще спечели надпреварата ще стане ясно на 23 октомври.       

Справка на редакция "Справочна информация" на БТА сочи, че 22 кандидатпрезидентски двойки са участвали на изборите на 12 и 19 януари 1992 г., спечелени от Желю Желев и Блага Димитрова. 

13 кандидатпрезидентски двойки са участвали на изборите на 27 октомври и 3 ноември 1996 г., когато Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев печелят изборите.

6  кандидатпрезидентски двойки са участвали на изборите на 11 и 18 ноември 2001 г., когато Георги Първанов и Ангел Марин печелят първи мандат.

7 кандидатпрезидентски двойки са участвали на изборите на 22 и 29 октомври 2006 г., когато Георги Първанов и Ангел Марин печелят втори мандат.       

За настоящата надпревара:

- партия "ГЕРБ" издигнат Росен Плевнелиев и Маргарита Попова.  Плевнелиев е роден на 14 май 1964 г. На 27 юли 2009 г. бе е избран за министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на Бойко Борисов. Маргарита Попова е родена на 15 май 1956 г.  От 27 юли 2009 г. тя е министър на правосъдието в правителството на Бойко Борисов.       

- кандидатите в президентската надпревара на БСП са Ивайло Калфин и Стефан Данаилов. Ивайло Калфин е роден на 30 май 1964 г. От 2001 г. е преподавател, а и бе вицепремиер и министър на външните работи (2005 - 2009). Стефан Данаилов е роден на 9 декември 1942 г. По професия актьор, той бе  министър на културата в периода 16 август 2005-27 юли 2009.                           

- Волен Сидеров и Павел Шопов са кандидатите на "Атака" за президент и вицепрезидент на страната. Сидеров е роден на 19 април 1956 г. От 14 юли 2009 г. е депутат в 41-ото Народно събрание. Шопов е роден на 13 септември 1955 г. Павел Шопов е сред учредителите на 17  април 2005 г. на партия "Атака".           

- политическа партия "Ред, законност и справедливост" номинира за надпреварата Атанас Семов и Поля Станчева. Той е роден на 23 март 1970 г. Депутат в 41-ото Народно събрание от партия "Ред, законност и справедливост", а  от 10 декември 2009 г. е независим депутат. Поля Станчева е родена на 22 юли 1961 г. Тя е генерален директор на БНР (2001- 2007), както и общински съветник в Столичен общински съвет от партия ГЕРБ.

- Коалиция "Съюз на десните сили  - СДС, Обединени земеделци, Демократическа партия, Движение "Гергьовден", Съюз на свободните демократи (ССД), Български демократичен съюз (БДС) "Радикали", Български демократичен форум (БДФ)" издигнаха Румен Христов и Емануил Йорданов. Христов е роден на 27 декември 1955 г. От 2002 г. той е управител и собственик на частна консултантска компания и търговски дружества. Йорданов е роден на 10 август 1960 г. От 22 февруари 2004 г. до 1 октомври 2005 г. е заместник-председател  на партията, а след това се връща към своята професия на адвокат.       

- Меглена Кунева и Любомир Христов са кандидати за президент и вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет. Кунева е родена на 22 юни 1957 г. От 2010 г. е политически съветник на еврокомисаря по транспорта Сийм Калас и политически съветник на заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус по дигитална икономика. Христов е роден на 3 май 1955 г. От 2004 г. до момента е председател на Управителния съвет на неправителственото сдружение "Институт на дипломираните финансови консултанти".               

- двойката на ВМРО - Българско национално движение за изборите на 23 октомври са Красимир Каракачанов и Даниела Симидчиева. Каракачанов е роден е на 29 март 1965 г. Депутат в 38-ото и в 40-ото Народно събрание. Даниела Симидчиева-Димитрова е родена на 2 май 1960 г. Директор е на Центъра за професионално обучение към Българската стопанска камара. Председател e на МЕНСА-България.               

- издигнати от инициативен комитет са Алексей Петров и доц. Николай Георгиев. Петров е роден на 23 април 1962 г. Бивш съветник на председателя на ДАНС Петко Сертов. Георгиев е роден на 6 ноември 1953 г. Доцент е по технически науки и военен аташе на България във Франция в периода 2004-2007 г.

- Андрей Чобанов и Ангел Мирчев са издигнати от Българската демократична общност. Чобанов е роден на 1 юни 1967 г., занимава се с художествена фотография, участва в различни изложби. Мирчев е роден на 11 октомври 1931 г. Като ученик участва в конспиративна младежка група за съпротива срещу комунизма. През 1951 г. той е осъден на 8 г., които излежава в Пазарджишкия затвор.                 

- Венцислав Йосифов и Емилиян Димитров са издигнати от инициативен комитет. Йосифов е роден на 7 февруари 1947 г. Бил е председател на на съвета на директорите на "България холдинг".  Димитров е роден на 22 януари 1948 г. Занимава се с частен бизнес.     

- инициативен комитет издига Димитър Куцаров и Камелия Тодорова за кандидат-президент и кандидат-вицепрезидент.  Куцаров е роден е на 23 май 1958 г. Работил е като чaстен детектив над 20 години. Камелия Тодорова е родена на 21 януари 1954 г. Тя е певица, като предимно залага на соул, фънк и рок звученето.     

- Единната народна партия издигна Мария Капон и Николай Кисьов. Тя е родена на 8 април 1969 г. Председател на Единната народна партия от нейното учредяване на 16 февруари 2008 г.  Кисьов е роден на 13 март 1959 г.   Работил е в Министерството на отбраната и в Българската армия.             

- издигнати от инициативен комитет са и двойката Николай Василев и Владимир Савов. Василев е роден на 21 юни 1946 г. Той бе заместник министър-председател и министър на образованието и науката (8 ноември 1991-30 декември 1992). Савов е роден на 17 април 1954 г. От 20 години е издател на видинския вестник "Ние".

- кандидатите на Българския земеделски народен съюз са Николай Ненчев и Жеко Иванов. Ненчев е роден на 11 август 1966 г. От 6 декември 2008 г. е главен секретар на партия БЗНС. Иванов е роден на 4 май 1939 г. Депутат в 38-то Народно събрание (1997-2001).   

- Павел Чернев и Анелия Делчева са издигнати от Партия за хората от народа. Той е роден на 10 юли 1969 г. Съучредител и секретар е на партия "Партия за хората от народа" от 11 юли 2010 г. Делчева е родена на 16 юли 1969 г. От началото на 2011 г. е журналист на свободна практика.

- Националното движение "Единство" издигна Сали Шабан Ибрям и Валентина Гоцева. Той е роден на 13 декември 1945 г. Доцент е на Московската славянска академия. Бил е втори секретар в посолството на България в Русия, кмет на Момчилград (16 октомври 1999-2003). Тя е родена на 20 май 1962 г.     

- Светослав Витков и Венцислав Мицов са кандидати, издигнати от инициативен комитет. Той е роден на 26 януари 1971 г. Вокалист е и на групата "Светльо & The Legends". Има издадени три книги. Бил е и телевизионен водещ. Мицов е роден на 18 април 1971 г. Член е на Съюза на българските композитори.   

- Национален фронт за спасение на България издигна Стефан Солаков и Галина Асенова Василева. Той е роден на 16 декември 1942 г. Над 40 години работи в български, френски и турски средства за информация. Има издадени Тя е родена на 11 януари 1957 г. Преподава актьорско майсторство в читалище "Христо Смирненски" в София. 

You are not allowed to view links. Register or Login

havaika:
You are not allowed to view links. Register or Login
Доган в нощта на номинациите:" , за да не ме изядете, а после да се самоизядете!"
А пък аз все като "Разтръсквам чувала"   все хора на ДС от БКП ;) :D

Gelina:
НА КОЙ ,КОЕ ЧИСЛО СЕ ПАДНА

1 - Меглена Кунева
2 - ГЕРБ
3 - Национално движение Единство
4 - СДС
5 - ЕНП
6 - Национален фронт за спасение на България
7 - ДПС
8 - БСП
9 - Атака
10 - Другата България
11 - ДСБ
12 - Алексей Петров
13 - БЗНС
14 - РЗС
15 - Политическа сила "За хората от народа"
16 - Димитър Куцаров
17 - ВМРО
18 - Българска демократична общност
19 - Инициативен комитет Николай Василев
20 - Светльо Витков
21 - Венцислав Йосифов

KaraIbrahim:
You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Go to full version