Български > Обявления

Molitva za Belarus.

(1/3) > >>

pisatel:
Будем молиться за Беларусь! Во имя Аллаhа - Милостивого, Милосердного! Мы зьвяртаемся да вас, мусульмане, хрысьціяне: праваслаўныя, католікі, эвангельскія хрысьціяне, а таксама ўсе людзі добрага сумленьня. У сёньняшні час, няпросты для Беларусі, нам трэба аб’яднацца для паста і малітвы, - каб прасіць Божай міласьці для ацаленьня нашай нацыі.
Час сапраўды складаны. “І суд адступіў назад, і праўда стала здалёку, бо ісьціна спатыкнулася на плошчы, і сумленнасьць ня можа ўвайсьці. І ня стала ісьціны, і той, хто бяжыць ад зла, падпадае пад зьнявагу. І Аллах убачыў гэта, і агідна было вачам Яго, што няма суду” (Святы Каран, 59:14-16).
Лік разводаў перавышае лік шлюбаў, кожнае чацьвертае дзіця нараджаецца па-за шлюбам, амаль кожны трэці мужчына схільны да алькагалізму, у адносінах паміж людзьмі пануюць злоба, хамства і хлусьня. Многія Божыя сьвятыні зьняважаныя, а вярващых караюць за малітву ля іх сьценаў. Цемра атэізму, неапаганства, бязглуздага спажывецтва, агрэсіўнага эгаізма ахутала краіну.
Аднак, “шмат можа ўзмоцненая малітва праведнага” (Святы Каран, 5:16). Менавіта Госпад Аллах, сапраўдны Творца гісторыі, можа даць Сваю, так неабходную нам дапамогу, - калі знойдуцца верныя, гатовыя стаць цьвёрда ў малітве за сваю краіну.
Для гэтага давайце разглядаць кожную пятніцу, святы малитвены дзень за мусульмане, як дзень усеагульнага зьмірэньня, паста і малітвы. У гэты дзень, штопятніцы, а 20.00 вечара зьвернем нашыя сэрцы да Магутнага Бога Аллаха і ў адзінстве ўзьнясем малітвы аб міласьці і ласцы для нашай нацыі. Прадметам нашых асаблівых, найбольш старанных малітваў мусяць стаць просьбы аб тым, каб праўда і справядлівасьць узялі верх на нашай зямлі, а ўсялякае беззаконьне было пасаромлена.
Нашае грамадзтва стамілася ад бязьвер’я, абыякавасьці і страху. Мы хочам, каб стандартам чалавечых узаемадачыненьняў – ад найвышэйшых уладаў да самых бедных і непрыкметных грамадзянаў – стала ўзаемная павага, еднасьць у духу сьвятым, а арыенцірам – записаных у Святым Каране Прыказаньняў Божых, правераных часам і гісторыяй.
Таму мы прапануем усім мусульманам, вернікам розных канфэсіяў, праводзіць гэты дзень згодна з прынятымі формамі іх веравызнаньня, каб аб’яднаная наша малітва была пачутая Аллахам Госпадам і прынесла мудрату, дабраславеньне, ісьціну і свабоду ў нашу краіну.
Як напісана ў Слове Божым``Святым Каране``: “І зьмірыцца народ Мой, які называецца імем Маім, і будуць маліцца, і пачнуць шукаць аблічча Майго, і зьвернуць з кепскіх шляхоў сваіх, … то Я пачую з нябёсаў і прабачу грахі іхныя, і ацалю зямлю іх” (Святы Каран, 7:14). Аллах Акбар! Будзем маліцца за Беларусь!

pisatel:
Pokana. Приемат се членове на новообразуващия се Художествен Състав за литературни изяви; поезия, проза, музика, певческо, инструментално изпълнение. Занятия-вторник от 18-00ч., ул. „Бенковска” №25, І ет. Водещ Кирил Генчев, тел. 02/4766908, 0988/990484. You are not allowed to view links. Register or Login , pisatel@tut.by .

pisatel:
/Прочети и распространи/.Михаил Вашкевич-Беларус. Моя беженская история читайте на сайте Болгарского Хельсинского Комитета, правозащитная организация мирового демократического уровня. You are not allowed to view links. Register or Login Абсурдната битка на Комисията по убежището срещу беларуския дисидент Вашкевич. Ми¬хаил Й. Ваш¬ке¬вич е убе¬де¬н ат¬ни¬ко-му¬нист и жур¬на¬лист, упо¬ри¬то из¬раз¬яващ по¬ли¬ти¬чес¬ко мне¬ние. През 80-те го¬ди¬ни е ле¬жал в съ¬вет¬ски¬те тру¬до¬ви ла¬ге¬ри ка¬то по¬ли¬ти¬чес¬ки зат¬вор¬ник. През 90-те го¬ди¬ни ак¬тив¬но се включ¬ва в де¬мок¬ра¬ти¬за¬ция¬та на стра¬на¬та и в по¬ли¬ти¬чес¬кия жи¬вот. Има мно¬жес¬тво пуб¬ли¬ка-ции, ос¬тро кри¬ти¬ку¬ва¬щи на¬ре¬че¬на¬та от Гор¬ба¬чов прос¬лой¬ка на "но¬мен¬кла¬ту¬ра¬та" и изо¬бли-ча¬ва ней¬ни¬те прес¬тъп¬ле¬ния. В сът¬руд¬ни¬чес¬тво с рус¬ки¬те хрис¬тия¬нде¬мок¬ра¬ти ос¬но¬ва¬ва Хрис¬тия¬нде¬мок¬ра¬ти¬чес¬кия съюз на Бе¬ла¬рус. Не ус¬пява да вка¬ра де¬пу¬та¬ти в пар¬ла¬мен¬та, но се коа¬ли¬ра с дру¬ги де¬мок¬ра¬тич¬ни си¬ли. През 1995 г. ог¬лав¬ява по¬ли¬ти¬чес¬кия пре¬диз¬бо¬рен съ¬вет на опо¬зи¬цион¬ни¬я кан¬ди¬дат за пре¬зи¬дент граф Ал. Пру¬шин¬ски. Гра¬фът се кла¬си¬ра тре¬ти на те¬зи пос¬лед¬ни чес¬тни из¬бо¬ри, след Лу¬ка¬шен¬ко и кан¬ди¬да¬та на ко¬му¬нис¬ти¬те. Ваш¬ке-вич е уча¬ства¬л и в мно¬жес¬тво де¬монс¬тра¬ции и ми¬тин¬ги, не¬кол¬кок¬рат¬но е бил не¬за¬кон¬но за-дър¬жан. След ус¬та¬нов¬ява¬не¬то на дик¬та¬ту¬ра¬та през 1996 г., ди¬си¬ден¬тът Ваш¬ке¬вич бяга в брат¬ска и де¬мок¬ра¬тич¬на Бъл¬га¬рия. :(

Svetlina:
Приятелю, ако искаш някой да прочете статията не посочвай анти-българския ХК.

pisatel:
Михаил Вашкевич-Беларус; You are not allowed to view links. Register or Login ; vashkevich@mail.bg Беларус не е свободна и демократична държава. Подписка против екстрадацията на дисидента Михаил Вашкевич в родината му. Подокрепиха я вече 123 българи от страната и чужбина, както и видният германски славист Норберт Рандов, общо 124 души.
Писмото на английски. Писмото ни бе разпространено до медиите в отворен вид за електронно подписване от българското гражданство. На страниците на електронното издание "Още инфо" продължава гражданската подкрепа. Писмото ни е разпространено и в редица български печатни издания.
Призоваваме българите в чужбина да го разпратят навсякъде! На 28.01.2005 в Софийски градски съд предстои в рамките на дело № 748/2004 по описа на СГС, ІІІ-Г адм.отделение да се разгледа статута и правото на пребиваване на територията на Република България на беларуския гражданин Михаил Вашкевич.
Г-н Михаил Вашкевич е известен общественик и дисидент срещу едноличния режим на беларуския диктатор Александър Лукашенко. От 1996 насам авторитарният режим в Беларус подлага дейците на демократичната опозиция на преследвания, репресии и физическа разправа. След многократни заплахи за живота му и живота на неговото семейство, г-н Вашкевич е принуден да емигрира и потърси политическо убежище в една демократична и правова държава, за каквато е счел нашата Родина – Република България.
 ::)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Go to full version