Author Topic: Версии за етимологията на названието "Помаци"  (Read 182464 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Rahmie

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1981
 • Gender: Female
Версии за етимологията на названието "помаци"

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Най-разпространеното название на българомюсюлманска общност, "помаци", се развива от "помагач", "помачен" или "поляк".

"Помагач"

Свързва се с това, че по време на османската власт помаците играели спомагателна роля в управлението на районите, в които живеят. Поради тези причини логично е наименованието ”помак” да произлиза от глагола “помага”. В османския и в днешния турски съществува буква наречена меко “г” която днес се изписва така – ğ. Когато това “г” се намира в някоя дума то не се чете или изговаря. Поради тази причина възможно е и османлиите, когато са изговаряли българската дума “помагачи” за населението със специален статут, състоящо се най-вече от средите на еретиците, да не са изговаряли буквата “г” и тя да е придобивала формата “помаачи”, от където да произлиза и наименованието “помаци”.

Според Хамер и Цинкайзен още в най-раните периоди, когато османските гарнизони се настанили на Балканския полуостров, от страна на османската власт били полагани особени усилия за откриването на два вида “нестандартни” населения, сред които са били тюрките заселили се на Балканския полуостров преди османското нашествие и еретиците, които не изповядвали християнството по начина, който бил изповядван от католиците и православните. В първата група влизат - прабългарите, куманите, печенезите, узите и прочие, а в втората група са описаните в корана хора на писанията, които не съдружавали с Бог (Отец) назовавайки го троица, и които не се молели на кумирите - икони. Поради тази причина в османските архиви еретиците били записвани като кристияни за разлика от останалите християни записани като гербан или кяфир (неверник). Като след откриването на тези населения османската власт ги поставяла в привилегировано положение.

Според регистъра на войнуците в ловешко от 1548 г. със специален статут са били и т. нар. ”ямаци”, което в превод от османотурски език означавало ”помагачи”. Поради тези причина има вероятност наименованието ”помак” да произлиза от глагола “помага”.

В своя пътепис „В недрата на Родопите“ Иван Вазов дава друго обяснение на произхода на "помаци" от "помагачи" - там той споменава за четите известни в българската историография като башибозуци, които играели спомагателна роля.

You are not allowed to view links. Register or Login

"Помачен"

Според тази версия, "помаци" се развива от диалектизма "помака" (мъчение, изтезание) и "помачен" (измъчен, изтезаван). При нея се изтъква най-вече верската страна на проблема - за това как и по какъв начин помаците са приели исляма. По този повод изтъкнатите османисти Махиел Кил, Иналджък и други иследвайки османските архивни документи, разясняват в своите публикации как се е развил този процес. Така например, според Махиел Кил, историци като Васил Кънчов, Марин Дринов и Петър Мутафчиев са считали за автентични летописите на поп Методий Драгинов от село Корово, отнасящ се за района на Чепинското корито. Летописите на поп Методий Драгинов са публикувани от Стефан Захариев, родом от Пазарджик, в неговото ”Географско статистическо описание на Татар Пазарджишка каза” отпечатано във Виена през 1870 г.

Почти по същото време е отпечатан разказът „Второто разорение на България“ на извесния руски историк Ламански, който също така е смятан за автентичен, а събитията се развиват по време на управлението на султан Селим I (1512-1520). Tози разказ описва насилственото ислямизиране на населението от егейското крайбрежие до Неврокопско (Гоцеделчевско), както и на района около Крупник и по-голямата част от Дунавска България. Към смятаните за автентични документи се отнасят и „Исторически бележник“, съдържащ ужасяващи детайли за този процес в Централните и Източните Родопи, а също и „Хрониката на манастира Света Петка“, „Беловската хроника“ и „Дряновския препис“, който е служел като допълнение към „История славянобългарска“. Не на последно място тук могат да се причислят и сборниците с документи, публикувани през втората половина на 20 век.

Всички изброени до тук источници се смятали за автентични и на тях се е гледало като на основен източник на сведения за този период и от много наши съвременни историци. Оригиналите на историята на поп Методи Драгинов например, на „Второто разорение на България“ и на „Исторически бележник“ не са открити, за да се направи по-обстойна справка. Поради това те будят съмнение за автентичността си и често са смятани за възрожденски фалшификати.

Иследваните от Кил османски архивни документи като цяло не дават ясна представа за разпространението на исляма сред помаците – дали то е било насилствено или доброволно. Това, което показват обаче, е много бавният процес на ислямизация. В този смисъл не може да се определи до каква степен думата ”помак” е свързана с думата ”помъчен”, но е сигурно, че терминът се приема от авторите, които се базират и на споменатите по-горе източници. Тази етимология си е пробила път още по времето на Стою Шишков и е успяла да се наложи през 30-те години, достигайки и до наши дни.

Друга интересна подробност е, че рефлексът на старобългарския голям юс в местните рупски говори не е а (С мака се вади заб на маж), за да даде помачен, а широко о, преминаващо в неударена позиция в у (С мока се вади зоб на мож). Следователно регионимът, изведен от мъка би бил помоци (Отбележете топонима Мугла, от мъгла).

"Поляк"

През 1672 г., когато османските турци завладяват областта Каменец-Подолски (Подолие), по това време част от Полско-литовската държава (Жечпосполита), тамошни арменци-павликяни са преселени в Пловдивско, Родопите и на други места в европейската част на Османската империя. Тези павликяни приемат исляма и според Садък Паша - Михаи Чайковски (1804 г. - 1886 г.) - от името "поляк" - "поляци" се е добило разваленото име "помак" - "помаци". С това може да се обясни, че не всички ислямизирани павликяни се наричат "помаци", а само известна част от тях.

You are not allowed to view links. Register or Login


Offline Rahmie

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1981
 • Gender: Female
Названия и самоназвания

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Помаците не представляват единна общност и нямат общо самоназвание. В различните държави се използват и различни локални външни обозначения - ахряни, бабечани, торбеши, горани, жупани, аповци и други.

В България често се използва терминът българи мохамедани, който би трябвало да е въведен за разграничаването на общността от мюсюлманите, неговорещи български като майчин език - турци, цигани, и така нататък. В някои райони обаче, като Тетевенския балкан например, циганите също се самоопределят като българи мохамедани.

Това до голяма степен пречи за статестическите изследвания. Това е и основната причина за анормалните определиния от страна на българското население в района, поради което помаците там биват наричани бели цигани. От друга страна терминът българи мохамедани често е отхвърлян, тъй като значителна част от представителите на общността в България нямат българско съзнание и защото термина „мохамедани“ (и съответно и българи мохамедани) предполага някаква форма на обожание на пророка Мохамед, (по подобие на християни и будисти) докато последователите на исляма смятат, че изпълняват волята на единствения бог Аллах и наричат себе си мюсюлмани.

Aповци - така се наричат българите мюсюлмани в Кичевско, Република Македония. Етимологията на названието идва от албанската дума за брат. Предполага се, че названието им е дадено от съседното албанско население.

Ахряни - название на българите мюсюлмани в Родопите и Западна Тракия. Етимологията на думата според някои учени като Борис Дерибеев произлиза от средновековното название на Родопите и по-специално на Източните Родопи Ахрида/Ахридос и османското име Ахърчелеби. Друга версия за произхода на названието е от старобългарската дума хрид, означаваща скала, хълм, планина.
 
Бабечани - така се наричат българите мюсюлмани в района на Разлог.

Дилсъзи - наименование на българите мюсюслмани в района на Тиквешията, днес Република Македония. Произходът на думата се обяснява като "безезици", т.е "без език". Предполага се, че това наименование е дадена на местните българи мюсюлмани от турското население като упрек, че не говорят турски език.
 
Мърваци - така се наричат българите мюсюлмани в района на град Сяр, днес Гърция. А също и в Малешевско, Демир Хисар и Мелник. Според Васил Кънчов това име има свръзка с рударството. „Мърва“ наричат тамошните хора ситнеж от въглища. И мърваци първоначално трябва да са се наричали само въглярите, «угляри» в Кратовско. Сега думата „мърваклък“ се употребява често вместо рударство. Този регионим важи както за българите мюсюлмани, така и за българите християни в споменатите райони.

Помаци - название на българите мюсюлмани в Северна България в района на Ловеч, Бяла Слатина. Поради близостта на това население до големите културно-просветни центрове на българското Възраждане, това самоназвание на българите мюсюлмани става обобщаващо наименование за всички български мюсюлмански общности.
 
Торбеши - название на българите мюсюлмани в Западна Македония, в района на Шар планина, Скопско и Дебърско.

Че́ченци или Чешлии - така се наричат българите мюсюлмани в района на областта Чеч. Чешлиските са и един от родовете в близката до Чеч Доспатска община. В Доспатско наименованието чеченци не е разпостранено. Вместо него се използва наименованието гаджели.

You are not allowed to view links. Register or Login


Offline ЖАРКО ЖЕГЛЕВ

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 1480
 • Gender: Male
DRIN,DRIN OT TRIN  NA TRIN

halikan

 • Guest
glu...i,istinata e 4e prez 1526-1528g v Rodopite osven turskiya asker nyama muslumani,a prez 16 vek po re4nite dolini mesta,marica,tundja se zaselvat turski zaselnici ot anadola

halikan

 • Guest
toya rado see pobarkal pomaci bilo naimenovanie na muslumani,a rado na kakvo e naimenovanie pomak-hristiyanin ili kakvo

Offline lubo

 • Member
 • **
 • Posts: 31
Amii az mislq 4e dymata ''POMAK'' proizliza ot dymata poma4en ,4ovek v maki,koeto obqsnqva na praktika kak sa prieli balgarite islqma.Poznavam mnogo pomaci no samiqt az nesam pomak,hristiqnin sam.Ot rodopite sam ot devin.Naskoro govorih s edna stara jena na okolo 85 godini i tq mi kaza:Moeta pra baba e ot Breze i mie kazvala 4e pak neinata pra baba pomni dnite na potyr4vane na tqhnoto selo i znae 4e tehniq rod sa bili hristiqni ,no pri pomacite tazi tema e tema tabu i nese govori za neq ,e ima i takiva koito govorqt .predi 2-3 godini cqloto selo Breze se prekrasti i stanaha otnovo hristiqni .edin rodopski pomak po ni6to nese razli4ava ot edin rodopski hristiqnin naprimer, osven po religiqta razbira se.no pak vsi4ki jiteli na rodopite nezavisimo hristiqni ili miusiulmani se obli4at v balgarskite narodni nosii,peqt balgarskite narodni pesna,dori praznyvat edni i sa6ti praznici kato naprimer Gergiovden.

Offline Mangr

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 83
 • "Samoopredelenieto e Spasenieto"
Abe Lubo As pak misle che e tochno obratno Balgarite  noset nashite nosii imat nashite obichai i tradicii i govoret nashia ezik s razlichen dialekt i praznuvat pochti vcichki nashi praznici kato naprimer gergov den:))) dokaji go che ne e taka, a sashto dokaji che Gergov Den e lichno Balgarski?

jif i zdrav

Offline Snake

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 501
Moeto vijdane za nazvanieto POMACI- e trakiisko pleme naseliavalo  Rodopite,,koeto  na starogruzki zna4i pia4i,t.k. te slaveli boga na vinoto i veselieto Bakhus.Drugo- po-mace-doni, ili proto-mace-doni,su6to e vuzmojno.No da kazva6 4e sme  ednakvi s bulgarite e sme6no.Abe hora,ako sme bili ednakvi za6to biaha tezi 7-puti  gonenia,izvra6tenia sre6tu nas.Ludo,moje li da mi otgovori6.Ili iska6 da kaje6 ,4e moia diado e bil neosuznat bulgarin ta zatova s pu6ki sa do6li 1912-god. da im smeniat religiata.Ami nesi li si zadaval ti i Rado  vup.-za6to ima tolkova izselnici v Turzia ot nas pomazite.Te da nebio da sa oti6li na pazar do Kapalu char6i i posle obratno.Ili sa oti6li na kurort v Antalia za6toto bulgarskoto 4ernomorie hodiat samo mizernici a i oblslujvaneto e pod vsiaka kritika.Vie gospoda se podigravate s jertvite koito pomazite sa dali v tezi Vuzroditelni prozesi.Vie ot Breze ,ako 6tete ne bulgari,francuzi da se biahte narekli 6te si ostanete su6tite mizernici.Vashata dalavera e druga-da se haresate na onezi ot Sofia,ta belkim vi spusnat edin ko6 s pari.Znae6 li kak ste poznati v Sofia i Plovdiv-kato ve popitat ot kude ste se svivate kato pretrepan  smok dokato kajete 4e ste ot Rodopite a otgovora na pita6tia vi e-;aha vie ste pomazi nali.A vie nali ste3 mijiyturki po4vate da subirate ot 10-dereta isto4nizi ,4e edvali ne na vremeto edi koi si v roda vi e bil bulgari.No ako mislite, 4e 6te gi trognete s tezi ne6ta -lujete samo sebe si.Te sa na jasno koi kla Batak,Peru6tiza,Klisura,Panaguri6te..a vie kato bebeta ste po4nali da im obiasniavate istoriata.Gosodine-nie sme bili na stranata na gospodstva6tite -praveli sme kakvoto si pojelaem.Na6ite dedi sa slujili v Osmanskata armia.Bili sa po Azia ,Afrika,Evropa.Tova e bila imperia kato sega6nata -USA.A diado ti moje da nee i slujil,samo hristianite nesa vzemali na slujba.Abe ,kakvo 6te ti obiasniavam,To na vremeto sled 1972-god.v selot ni ima6e edin maitap4ia 4ovek kazva6ese Rekip,no mu smeniha imeto na Rumen.Ta toi ima6e mnogo zdravo mule{katur} .Vednuj be6e do6ul na pose6tenie v seloto ni partiinia sekretar ot Goze Del4ev na obikolka da vidi kak vurvi prozesa.Ta ago Rekip- vzema edna guosteriza jaka i zapo4va da nalaga muleto.A to haivan4eto aha da se odushi v opitite si da se spasi ot udarite.Kato go zabeliaza partiinia sekretar otide pri nego i go pita:-Bai Rumene za6to taka nalaga6 katura.? .A  toi otvru6ta taka:-Drugario sekretar ,kak niama da go bia,pove4e neiskam  da e mule{katur} iskam da e kon.A onzi {sekretaria ne shvana nameka  i mu vika :-Abe  ti akul ima6 li kak taka ot katur da stane kon.A  ago rRekip ima6e gotov otgovor-:ami to i nie sme pomazi no iskate ot nas bulgari da pravite.Taka, 4e  Under mnogo dobre go e kazal-:Gordeia se 4e sum pomak.A ti Ludo i Rado-idete i se gordeite 4e ste bulgari.No molia vi  tursete kakuv e korena na bulgarite,bratia li sa s turzite ili nesa.A nie v pomaknet . eu 6te tursim  dali sme traki,makedonzi,gurzi,ili turzi.I molia viako trugnete da tursite korena na va6ia proishod da ne zabraviate va6ite pradedi{gagauzite} ostanalite prabulgari na Balkanite.Aide selam ot men i Idete tam kudeto sa va6ite vestnizi:Ataka,Zora i drugi podobni .Kudeto samo spomenavaneto na dumata musulmanin e suprovodena o bezbroi psuvni i obidi.Tam e va6eto mqsto na 2-ta vi.

Offline ali m

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 107
lubo vaobshte ne sam saglasen s tvoite tvardeniya,ti parvo mi dokaji ce balgarite ste naistina balgari,zashtoto te horata vece dokazaha ce originalnite balgari sa turksko persiiski plemena i sa govoreli turkski ezik,koito nyama nishto obshto sas segashniya balgarski ezik a toi e slavyanski,kato na sarbite makedoncite rusnacite i drugi.Zatova vi predlagam vie balgarite da sprete s nahalstvoto da  prepisvate balgarska samolicnost na vsicki slavyani zastoto samite slavyani i balgarite jiveeshti v voljkata balgarska darjava\koito za men sa istinskite balgari\ sa savsem razlicni da ne govorim ce dori izpalnyavat i islyamska religiya.Nyama i nishto vyarno v tova ce sme ednakvi zashtoto pomacite imat savsem razlicni ot balgarskite obicai.Svadbite sa razlicni,pogrebeniyata sa razlicni,nosiite sa razlicni,naprimer nosiite na pomacite sa mnogo shareni a na balgarite sa predimno cerni.Ako ,oglednete grobishtata shte vidite ce vsicko e razlicno.ne sam saglasen i ce v breze vsicki sa stanali hristiyani zashtoto stava vapros samo za nyakolko dushi coito go pravyat ot licni interesi.Znaesh li ce do 1912 nyama knigi sred pomacite na balgarski ezik i ce toi e nalojen na sila ot balgarskite vlasti zashtoto po sashtiya nacin naprimer pomacite v garciya govoryat gracki i pomacite v turciya govoryat turski,a do 1912 godina pomacite sa govoreli i pisali na arabski,turski i persiiski ezik,knigite oshte sa nalice.I kak shte mi obyasnish fakta ce nadgrobnite kamani i na namereniya kamak v starata jamiya v madan byaha na arabski ezik i zashto togava vie balgarire izpocupihte tezi kamani s arabski nadpisi.
Ami to e mnogo prosto pomacite sme si prosto razlicen ot balgarskiya narod i nyamame nishto obshto s balgarskate hristiyanska kultura na osnovata na koyato,e izgradena balgarskata hristiyanska kultura.A pod dumata poturcvane az razbiram nasila nalagane na turskiya ezik,koito pomacite ne govoryat taka ce lubo tvoite tvardeniya za men sa si izmislici na balgarskata asimilacionna darjavna mashina sled 1912 godina,cellyashta da asimilira pomacite v izmislenata balgarska naciya,koyako vaobshte ne e balgarska a e sastavena ot okolo 80 razlicni plemena preminali prez balkanskiya poluostrov.Kak shte komentirate imeto na tema Ahridos vav Vizantiya koyato sashtestvuva ot predi idvaneto na osmanliite na balkanite na teritoriite koito jiveyat ahrenite t.e. pomacite?Zashtoto za men e predelno yasno ce pomacite sa jivyali v ahridos i vinagi sa si bili muslimani doshli ot sredizemno more i Sham koito blizo sedem veka ot arabite.
A granicata mejdu balgariya i Vizantiya pocti nee minavala na ug ot Marica t.e. Pocite sa tvorenie i pritejanie na Vizantiya predi idvaneto na osmanliite.I nyama kakvo da se lajem vie balgarite vaobshte ne ni priemate za balgari dori i nyakoi nashi asimilanti da se pravyat na takiva.Hie sme si prosto pomaci i vie sashto go znaete vapreki ce sled 1912 se izpisaha tonove laji i izmislici po nash adres!CAO!i sprete da se zanimate s nas a parvo dokajete vashiya balgarski proizhod zashtoto ni vece ne vi vyarvame.

Offline Ади

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 202

Offline lubo

 • Member
 • **
 • Posts: 31
ami predstavi si ,znam kakav sam .Znam si roda de se vika do 9-to kolqno ta daje i do 19-to.tai4e nemigi razpravqi tiq .

Offline lubo

 • Member
 • **
 • Posts: 31
MANGR az nemoga da dokaja 4e gergiov den e 4isto balgarski praznik za6toto nee,za6toto ne samo balgarite se hristiqni.pri polojenie 4e v islqma nqma takav praznik ,nese opitvai dame obedi6 4e gergiov den e praznik na edin etnos koito izpovqdva sa6tiq toq islqm.i tva 4e balgarite noseli va6te poma6ki nosii e apsolytna prostotiq .

Offline Mangr

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 83
 • "Samoopredelenieto e Spasenieto"
Pri nas ne e Gergov Den a e "Gergiden" ima razlika nli

Offline lubo

 • Member
 • **
 • Posts: 31
dam ima razlika no i dvete proizlizat v kraina smetka ot edin i sa6t praznik koito povqrvaimi sas sigornost e hristiqnski i ako pomacite go praznyvat to zna4i i te sa bili nqkoga hristiqni

Offline Dobrev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 500
 • Gender: Male
You are not allowed to view links. Register or Login
Gergovden ... ako pomacite go praznyvat to zna4i i te sa bili nqkoga hristiqni

Съгласен!  ;D :)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42