Author Topic: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект  (Read 14530 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Aşağıda kırmızı harf ile işaretlenen kelimeler resmi bulgarcadan farklı olarak güney rodoplarda yer alan zlatograd şivesinde yer almaktadır. Bu örneklerin bazılarının türkiyeye göç etmiş pomakların konuşma dilindede yer aldığını düşündüğüm için buraya aktardım.

Оцветените в червено диалектни думи са различни от тези в съвременния официален български език. Тези думи се говорят в  Златоград. Аз смятам, че повечето от тези думи се говорят от помаците, които живеят в Турция

Red signed words are belong to zlatograd dialect where spoken in south rhodopes and its different from official bulgarian language. i think that most of pomak migrants who live in turkey use similar words as i seen in example which is below

айлЯк - Свободен / aylyak - svoboden
аль я ейсей аль не я ейсей - така ли е или не е така / al ya eysey al ne ya eysey - taka li e ili ne e taka
Антерия - Риза / anteriya - riza
Бално ми е - Мъчно ми е / balno mi e - machno mi e
Бинавель - Отдавна; Едно време / Binavela - otdavna
Биски - Гърди / biski - gyrdi
Бохча - Bohcha
Будалев - Луд / budalev - lud
Бурзань - Лейка / burzan (borazan?) -leyka
Бутия - Бедра / butiya - bedra
Бъркуш - Микс; Смес / byrkash (burkaş) -miks;smes
Бърне - Устни / byrne (barne) - ustni
Бърчина - Възвишение; Бърдо / barchina (barçina) - byzvishenie;byrdo
Врис - Извор; Чешма / vris - izbor; cheshma
Врит - Всички / vrit - vsichki
втасал - узрял / vtasal - uzryal
втасали ли са карпузите - узрели ли са дините / vtasali li sa karpuzite - uzreli li sa diniete
Вчикан - Дребнав; Перфектционист / vchikan (çikan) - drebnav;perfektsionist
скала - стълба / skala - stylba
Въз скала и низ скала Нагоре - надолу по стълбата / vaz&vyz skali i niz skala nagore - nadolu po stylbata
Възвивам - Организирам; Занимавам се с … / vazvivam - organiziram; zanimavam se sys
Възвъра - Шумотевица / vazvara - shumotevitsa
възфатам - Започвам (залавям се за работа) / vyzfatam & vazfatam - zapochvam(zalavyavam se za rabota)
Вър са рипкай - Махай се; Върви по дяволите / var sa ripkay - mahay se;vyrvi po dyavolite
галиба - явно, каточели / galiba - yavno; katocheli
Гинар - Кладенец / ginar - kladenets
Грехлъчка - човек на който не му върви / grehlychka (grehlaçka) - chovek na koyto ne mu vyrvi
Гуреле - Очен секрет / gurele - ochen sekret
Гюбелек - Царевичен кочан / gyubelek (göbelek) - tsarevichen kochan
Гюс - Деколте / gyus (göğüs?) - dekolte
Да са ни спетлаиш - Да не се спънеш / da sa ni spetlaish (spetlaiş) - da ne se spynesh
Да та ни измами вратът - Да не се подведеш / da ta ni izmami vratyt (vratyat) - da ne se podvedesh
Де подиш? - Къде отиваш? / de podish? (de podiş?) - kade&kyde otivash?
джумбиш - смях,веселие / dzumbush (cümbüş) - smyah;veselie
Джурапе - Чорапи / curape - chorapi
Един карар - Едно и също / edin karar - edno i syshto
ейнакъв - онакъв,онзи / eynakyv (eynakav) - onakyv,onzi
ейсакъв - такъв,този / eysakyv (eysakav) - takyv;tozi
ейсей - Това / eysey - tova
Ейтув - Тука / eytuv - tuka
за къв чемер ти е ейтва - за какво нещо ти е това / za kyv (kav) chemer (çemer)  ti etyva - za kakvo neshto ti e tova
забулел съм са - затъжил съм се / zabulel sym (sam) sa - zatydzli sym se
Заграхът; Заиф - Човек за съжаляване / zagrahyt( zagrahyat);zaif - chovek za syjlyavane
Замахни капията - Затвори вратата / zamahni kapiyata - zatvori vratata
зегечнах - Закъснях / zegechnah (zegeçnah) - zakysnyah
Ида лу ейсе - Идвам веднага / ida li eyse- idvam vednaga
избейхутя - побърквам / izbeyhutya - pobyrkvam
Изрипкай - Излез / izpipkay - izlez
Изтурах го - Изсипах го / izturah go - izsigah go
кабадалия - желаещ / kabadaliya - jelaesh
кабахать - вина / kabahat - vina
Казандисвам - Спестявам; Печеля / kazandisvam - spestyavam;pechelya
Капия - Врата / kapiya - vrata
Китап - Книга / kitap - kniga
Крати са - Свърши / krati sa - svyrshi
куветь -сила / kuvet - sila
Куку майци - Обръщение на фотограф (зеле…) / kuku maytsi - obryshtenie na fotograf (zele)
Кьошк - Чардак; Беседка / köşk - chardak;besedka
Кюприя - Мост / kyupriya (köprüya) - most
лафя - говоря / lafya - govorya
летещива хъва - дъждовно време / leteshiva(leteşiva) hyva (hava) - dycobno vreme
Лехень - Леген / lehen - legen
Льъ - Виж / ly - vij
Ляйким - ама , ляйким го ядахме - ама го ядохме (в смисал опатихме, в беда сме)
манахо - Много, пълно е / manaho - mnogo;pylno e
мейдан - Свободно време / meydan - cvobodno vreme
Мисалька,мисаль - кърпа в която се носи храна и се постелва и сервира на нея
Михлюк - Гадинка; Твар / mihlyuk - gadinka;tvar
Му бле - Не се разсейвай / mu bile - ne sa razseyvay
Му будале будалъ будалева - Не се излагай; Не говори глупости
Му дава джавап - Стига пълни глави , спри да говориш - човека говори с цел вдигане на шум
Плендене - лигавене / plendene - ligavene
Му ми са пленди - недей да ми се лигавиш / mu mi sa plendi - nedey da mi se ligavish
Вчикан - настоятелен,Му са вчиква -Не ми досаждай,спри да настояваш
Му са въси - Не се ядосвай / mu sa vasi - ne se yadosvay
Му са излага - Не се излагай / mu sa izlaga - ne se izlagay
Му са фтика - Не се навирай, Спазвай дистанция / mu sa ftika - ne sa naviray, spazvay distantsiya
Му си дава изеть - Не си давай зор, Не се прави труда / mu si dava izet(eziyet?) - ne si davay zor
мурфко - малко(сипи ми мурфко винце) / murfko / malko
мърмарисам - говоря постоянно безсмислено неясно,говоря под носа си
стига си мърмарисал че ми наду главата - стига си говорил че ми напълни главата
мъсус - нарочно / mysus (masus) - napochno
Навъзбърце - Нанагорно (свързано със златоградския квартал Бърце който е доста по-висок)
Низбърце - Надолу / nizbartse - nadolu
А ти дойде възбърце - а ти дойде нанагорнище, използва се и при затруднено положение
Нагадам - Поправям; Нагласям / nagadam - popravyam
Нафручила - Набръчкала; Намръщила / nafruchila (nafruçila) - nabrychkala;namryshtila
Нахтар - Ключ / nahtar - klyuch
нахудам - намирам,(не мойте му нахада махана) / nahudam - namiram
Нехте - Нокти / nehte - nokti
Ноги - Крака / nogi- kraka
О хандзърин! - О калпазанин! / o handzarin - o kalpazanin
обихадам - обикалям,разхождам се / obijadam - obikalyam,razhojdam se
Обчухна - Освежих се / obchuhna (obçuna) - osvejih se
Оджек - Огнище / ocek - ognishte
ортосах са - свърших си работата / ortosah sa - svyrshih si rabota
отбавям - развалям,отбавили ми са са 3 буркана дренки-развалиха ми се 3 компота от дренки
Отвъде - В другата стая / otvyde(otvade) - V drugata staya
Пасулька - Молец,буби които ядът вълнени платове
Изпасали са са джурапене - чорапите са станали на дупки
Пенджура - Прозорец / pencura - prozorets
Пода да зема хавъ - Отивам да взема въздух / poda da zema havy(hava) - otivam da vzema vyzduh(vazduh)
Пода си - Отивам си / poda si - otivam si
поимай ги - събираи ги,заведи ги / poimay gi - cybirai gi, zavedi gi
Польъчка - Полека / poluchka(polyuçka) - poleka
Потон - Обор / poton - obor
Прави си хасап - Направи си сметка / pravi si hasap - napravi si smetka
Приварих та - Изпреварих те / privarih ta - izprevarih te
Притрали - Приспива ми се / pritrali - prispiva mi se
Пущину опустела 
рахать - Спокойствие, чувство на задоволство
Рукам - Крещя; Викам / rukam - kretshtya;vikam
сабахлен - сутрин / sabahlen - sutrin
Сайбия - Собственик; Стопанин / saybiya - sobstvenik;stopanin
сахать - часовник / sahat - chasovnik
Себеп - Купон; Парти / sebel(sebil?) - kupon
Синдик - Сандък / sindik - sandyk(sandık)
содень - Днес / soden - dnes
Сокак - Улица / sokak - ulitsa
соя са я избъйхутил - този се е побъркал
Тепца - Тава / teptsa - tava
Тумбалка - Топче от прежда / tumbalka - topche ot prejda
Търлъ - Нива / tyrla(tarla?) - niva
Тюмбелек - Кован чан; Хлопка ,значение - Твърдоглавец
Фата да скапва - Започва да вали / fata da skapva - zapochva da vali
Фати ми вера - Повярвай ми / fati mi vera - povyarvay mi
фатИ ли риби - хвана ли риба / fati li pibi - hvana li riba
Фушня - Измама / fushnya - izmama
Фъзль - Излишно / fyzla(fazla?) - izlishno
Хандзърин - Пакостник / handzirin - pakostnik
Харкома - Съд за мляко от алуминий / harkoma - syd za mlyako ot alumniniy
Хубаве съм - Добре съм / hubave sym (sam) - dobre sym(sam)
Хъзър - Готово / hazyr(hazır) - gotovo
Хърле - Сополи / hyrle (harle)   - sopoli
чалъм - начин,тънкост / chalym(çalım) - nachni,tynkost
чемер - за къв чемер ти я ейтва - за какво ти е това(търси се точен превод)
Шенлик - Веселие; Парти; Забава
Шоша - Шише / shosha (şoşa) - sishe
Шупшек - Чаша / shupshek (şupşek) - chasha
шуште - Боклук / shishte (şişte) - bokluk
Шъльмен - Охлюв / shyleymen - ohlyuv
Щи лична вода - Ще те полея / Shti (şti) lichna (liçna) voda - shte te poleya
Щу носиш? - Какво носиш? / shtu nosish? (ştu nosiş?) - kakvo nosish?
Щу правиш - Какво правиш / shtu pravish? (shtu praviş?)
Я та галям - Обичам те / ya ta galyam - obicham te
яваш - полека / yavash (yavaş) - poleka
Язък / Жалко - yazık - jalko
Яла ейтува - Ела тук / yala eytuva - ela tuk
ятце - Много / yatse - mnogo
Яца си са нагодила - Много си се издокарала / yatsa si sa nagodila - mnogo si se izpodkarana
Яца си камматна - Много си красива / yatsa si kamatna - mnogo si krasiva

Önder

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #1 on: December 06, 2008, 22:39 »
(poleka) pulechko = bavno 
(eysey)  asva = tova
(eytuy) atuka = tuk
(vrit) vrut = vsichki
(barzo) borji = byrzoOffline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #2 on: December 07, 2008, 11:15 »
Yukarıda türkçe karşılıkları verilmiş olan (güney rodoplar) zlatograd şivesi orta rodoplar bölgesi ile kısmen benzerlikler göstermekle beraber içerdiği çoğu kelimeler orta rodoplardaki pomaklar tarafından kullanılmamaktadır.

Örnek verecek olursak;


"kapiya" kullanılmaz onun yerine "vrata"
"budalev" kullanılmaz onun yerine "lud"
"kitap" kullanılmaz onun yerine "knigi"
"nahtar" kullanılmaz onun yerine "klüç"
"krati sa" kullanılmaz onun yerine "svorşi"
"poda si" kullanılmaz onun yerine "otivam si"
"shtu praviş" kullanılmaz onun yerine "kakvo praviş"
"ly" kullanılmaz onun yerine "viş/vij"

...kullanılır.


*En ilginci ortak olarak kullanılan "Fati" dir. Bu kelimenin resmi bulgarcada karşılığı olup olmadığını öğrenmek isterim.

Offline sema_rohleva

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 174
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #3 on: December 07, 2008, 11:27 »
Onder sana katiliyorum .Babm Velingrad pomaklarindan ve bazi kelimeler orada da kullaniliyor
Mesela - Бърне , Втасал, Бърчина , Рукам,Сахат,Джурапе, vs.

Ben filolog olarak sunu deiyebilirim ... cogu kelimeler turkceden kalmadir ve tabii ki pomaklar sivesine gore uygulamistir , sonunda bu cok normal birsey aynen turkce gibi .... cogu kelimeler arabca ve farsiden gelmis , kalmis.Offline kasmet70

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 297
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #4 on: December 07, 2008, 13:05 »
намерих златоградски сайт  тексове на песни,които и аз не съм ги чувал-
zlatograd-240_com ;)

Offline kasmet70

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 297
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #5 on: December 07, 2008, 13:19 »
гешка:
  автентични  песни от златоград  и родопите :-[

Offline sema_rohleva

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 174
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #6 on: December 07, 2008, 17:14 »
"Fati " "Fatay" bence - bulgarcadan geliyor.
Yolu budur - "hvastay"resmi bulgarca da , "fastay" - cogu sivelerede ve argo dilinde kullanilir.Fastay kelimesinden - fatay kelimesi olusturmustur.

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #7 on: December 07, 2008, 17:24 »
Örnek olarak : fati go > onu tut / onu yakala (catch it) gibi bir anlama geliyor kullandığımız eski dilde. Eğer kullanımı bu şekilde mevcutsa bu şekildeki kelimeleri teker teker tasnif etmede yarar görüyorum.
 

Offline sema_rohleva

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 174
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #8 on: December 07, 2008, 17:32 »
Fati go - Onu tut

Fani go ( Bg argo ve mesela bagzi sivelerde bati Bulgaristanda) - Onu tut


Ama mesela saщbiya( сайбия )  bulgar kokenli degil , bagzi bulgar bolgelirende kullanilir , ama osmanlilardan kalma - sahip .

Offline Kumuk

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 125
 • Gender: Male
Sema hanım: ''aslında Bulgarca ile Pomakça arasında hiçbir fark yoktur sadece bazı Osmanlıca kelimeleri dilimize nüfus etmiş'' mi demek istiyorsunuz? Ben öyle anlam çıkardım.

emin4eto

 • Guest
Ynt: Zlatograd sivesi - Златоградски диалект
« Reply #10 on: March 25, 2009, 20:47 »
Да това е нашият автентичен говор!Ние сме съхранилили този говор и всички тези думи ги употребяваме в ежедневието си!Обаче диалекта е предпочитано средство за общуване само от помаците в Златоград....a песните които е намерил kasmet70 са много хубави,но на повечето не им се помни мелодията.Само мога да се гордея с автентичния диалект...както е и на практика....елате и вижте!Иначе никой местен няма да ви заговори на диалект ако не го помолите или провокирате!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42