Author Topic: Bulgaristan'da işsizlik korkutuyor. Unemployment in Bulgaria  (Read 3213 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bello

  • Adviser
  • ****
  • Posts: 588
  • Gender: Male
  • Göçler, göçler, göçler...
Küresel ekonomik kriz yüzünden nüfusu 7,45 milyon olan Bulgaristan'da kısa vadede 80 bin kişinin işten çıkarılacağı açıklandı
13 Şubat 2009 Cuma, 11:04
Bulgaristan Ekonomi Odası (BSK) Başkan yardımcısı Kamen Kolev, “Estat" adlı bir kamuoyu araştırma şirketinin ülkenin 28 büyük kentinde yaptığı bir araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ülkedeki orta ve büyük çaplı şirketlerin yüzde 75'inin finansal kriz yüzünden büyük maddi sıkıntılar çektiğini belirten Kolev, “Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 12'si personel indirimine gitmeyi planlarken, yüzde 5'i ise artık böyle bir adımı atmış bulunuyorlar" dedi.

Mart ayının sonuna kadar inşaat, kimya ve demir çelik sektöründe çok sayıda iflasın beklendiğini belirten Kolev, kalifiye personeli bile işten çıkaran firmaların, yeni işe girenlere ise kısa vadeli iş sözleşmeleri imzalattıklarını söyledi.

 

-KRİZ, İLK KURBANINI ALDI–

Bu arada iş çevrelerinde bunalıma sebep olan finansal krizin ilk kurbanını aldığı, başkent Sofya'da büyük bir iş adamının borçları yüzünden intihar ettiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı;ndan edinilen bilgiye göre İnşaat sektöründe faaliyet gösteren 42 yaşındaki işadamı Boris Yordanov, bir banka şubesinin önüne park ettiği arabasında intihar etti.

Bulgar basını, inşaat, emlak ve ticaret alanında çalışan 4 şirket sahibi olan Yordanov'un kriz yüzünden büyük kredi borçları olduğunu kaydetti.


AA
 


With a population of 7.45 million due to global economic crisis in Bulgaria in the short term will be 80 thousand people out of work are explained
13 February 2009 Friday, 11:04
Bulgaria Economy Room (BŞK) Vice President Kamen Kolev, "Estate" a public opinion research company named in the country's 28 largest cities have unveiled the results of an investigation.

Country's medium-and large-scale financial crisis, 75 percent of the company because of financial difficulties attracting large Kolev said, "The research of the participating companies, 12 percent plan to go to the staff reductions, while 5 percent is now at such a step have been," he said.

Of March until the end of construction, chemicals and iron and steel sector is expected to indicate the large number of bankruptcy Kolev, qualified staff, even dismissal of the company, the new entrant to the work said the short-term employment contracts was signed.

 

-CRISIS, AL was the first victim -

Meanwhile, the business environment lead to crisis in the financial crisis is the first victim, a big businessman in the capital Sofia, where the suicide because of debt are explained.

Ministry of Interior, according to information obtained from the 42-year-old businessman operating in the construction sector Boris Yordanov, a car parked in front of a bank branch was the suicide.

Bulgarian media, construction, real estate and working in the field of trade the company has 4 major credit debts because of the crisis Yordanov'un is made.


AA

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42