Author Topic: Възродителният процес - Горчиви Спомени !  (Read 372228 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Marlboro

  • Forum fan
  • *****
  • Posts: 1355
Етническата Асимилация на турчетата в България Продължава!!!Член 29 1.т Конвенция за правата на детето,Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила от 3.07.1991 г. гласи:Държавите - страни по Конвенцията, се споразумяват, че образованието на детето трябва да бъде насочено към: б) развитието на зачитането на човешките права и основните свободи и на принципите, провъзгласени в Устава на ООНв) развитието на чувството на уважение към родителите на детето, към неговата собствена културна самоличност, език и ценности, към националните ценности на страната, в която детето живее, на страната, от която то произхожда и на цивилизации, различни от неговата собствена;
Член 30 от Конвенцията гласи:В тези държави, в които съществуват етнически, религиозни и езикови малцинства или коренно население, дете, принадлежащо към такова малцинство, или произхождащо от коренното население, не може да бъде лишавано от правото в общност с другите членове на неговата група да се ползува от неговата собствена култура, да изповядва или практикува неговата собствена религия, или да използува неговия собствен език.
А, съгласно Чл.5 ал. 4 ]от Конституция на България, Конвенция за правата на дететокато Международен договор, ратифициран по конституционен ред е част от вътрешното право на страната иима предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които му противоречат.

Или иначе казано, съгласно международните ангажименти на България, турчетата могат свободно да ползват по между си и майчиния си турски език в училище.
[/size]Въпреки, всичко това обаче езиково-етническата гавра и комунистическите методи в опит за асимилация турците в България за съжаление и днес, продължават да се прилагат на практика в много български държавни училища.Всичко това се случва в България, която е ратифицирала Конвенция за правата на детето[size=78%] [/size]на ООН, и като страна членка на Европейския съюз е поела ангажименти за спазването на всички аспекти от човешките права на малцинствата в страната.И по настоящем, някои бивши кадри на комунистическото ДС, изпълняващи ръководни функции в някои български училища продължават свободно да прилагат методите на принудата и езиковото насилие над турчетата в училище-живковистките методи на обвиняване и наказване на турчетата за говорене на майчин турски език.Такъв е и случаят описан подробно от Г-жа Фатме Чаушева учителката по литература в селското училище в село Врани кон, община Омуртаг.Ето как учителката описва продължаващата и в днешно време асимилационна гавра с турчетата в училището:[size=78%]
[/size]Език мой Майчин[size=78%] [/color][/size]Език мой Майчин, толкова години си оръфан, обрулен, както от чужди, така и от свои! Защо ли към теб се странят като от отровното цвете Белодона, искат да те изтръгнат с корена заедно?! [size=78%][/color][/size]През годините комунизма беше захвърлен в забравата. А Демокрацията я чакахме с надежди, че отново ще възскръснеш като птицата Феникс от пепелта си. През първите години що-годе ти се възроди. Но , уви! [size=78%][/color][/size]На политическата фондова борса толкова евтино те изтъргуваха. За тебе се сещат само преди избори или един ден в годината, за да отпразнуват Денят на Майчиния език с някое стихче или песнички. Господа султани, везири, аги, нищонеправещи в офиси помислили сте колко ученици изучават Майчиния Турски език? Влязохте ли поне веднъж в библиотеки или училища какви книги има, какво мислят децата? [size=78%][/color][/size]Ще Ви дам примери[size=78%][/color][/size]Това е една тетрадка, където дежурният ученик записва кой говори Турски език . Това безумие е по нареждане на Директора на училището[size=78%][/color][/size]Превърнал училището в свое ЕООД[size=78%][/color][/size]Tова е в едно балканско село в Герловото, с. Врани кон.[size=78%][/color][/size]"Обучен кадър" на ДС безпроблемно прилага асимилационната програма на партията -майка БКП.[size=78%][/color][/size]От къде ли не потърсих подкрепа , за да се спре това безобразие. Уви! Винаги удрях на камък.[size=78%][/color][/size]Имахме много добра колежка по Турски език, но под предлог, че община Омуртаг не може да й осигури заплата , я съкратиха. [size=78%][/color][/size]След 1-2 години Майчиния език го пратиха в забрава. [size=78%][/color][/size]Сега нито един учител не може да постави въпроса за Турския език.[size=78%][/color][/size]България е член на ЕС и поела ангажимента за правото на избор, правата на детето.[size=78%][/color][/size]А се питам дали тези важни документи важат в дълбоката провинция?[size=78%][/color][/size]Докога ДС ще дирижира живота ни в БГ ?[size=78%][/color]
You are not allowed to view links. Register or Login


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42