Author Topic: Старинни думи запазени сред българите в Родопите  (Read 16965 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Dobrev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 500
 • Gender: Male
Старинни думи, запазени в говорите на българите в Родопите.


You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login


Обадете ми се, като намерите разлика с "помашкия език" дето го измисляте в момента.

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Dobrev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 500
 • Gender: Male
Селски туризъм

Ейсея дене с мойсо женище сме са закахорили. Годинаса беше яце лоша с пустисе потопи пък и поскопване на живота са е задал, та трева да казандисаме некой лев. Я са сетих че Митю Пружинката ага беше ходил да провада бурканкове със сазмица по рейсан на дощерана си в градон, и беше нашол на пейкана до спиркана ненна каков друг весник в койно пишело че гражнанине яце били зафанали да бендисват селскиен туризам. И викам я на женана оти да не зафатиме и ние ейсаков биснес, и те зьо че кандиса. Фати та вароса двене одаи пък я зьох от соя ное неколко криватя на заем (по четри се побраха в одаьо), изтроскахме сламеницине, женана постели нови халища от камарана, сетне уши перде от басмо, и тури на пенжурине саксии с босилек, а пък я изтрих дюшемьона и я намазах с овча лой та еней льосна, кутуга ше довадаме невеста. Във всека одаьо турихме за преш людене лехень и ибрик с вода и по една кофа за койно го мързи да излазя нах одвон до кенефан, а лю до лехенен ковнах шейка и закачихме аглок. Женищено зьо тоалетна хартия да турим на тель в кенефан, да са находа, оти ние са бришим с буково листе апък зимос със снег. Яце хубаво и каматно стана да ти е кеф само да си го гльодаш.

До еса още не е дошол у дома . Селския туризам де. Хальо Минкин и Мутькуно от Гаразмарете кутуга мочет и те да го въвеждат. Оти ги гльодам чи все си момрет нещо ага са в хоримакан пък и дваминана от еднож зьоха да си мажет кощине от нема и оти. А пък аратликан от Чемжес оня ден ми вика под сурдинка че са се записали некъде си ама къде и я са не сетих. Аратликан, мижо му и друго будно. Видели са отнекаде и рекли и те да пренасят туристе. Абе да та не излъжем ама в Смилен трудно ше найдиш некой чилек да пренася чужденци. От как даваха по телевизоран един дено пренасаше през баирен чуждестранни туристе и даже не е и за пари а за некакви еврота. Апък даже Хальо и Мутьконо и да се фанат да развиват селски туризам, нема да са фанат да пренасят сас сигорнос. Те изеть не галет. Ше найдат друг да носи вместо тех. Ама я викам да ги преваре доде са ослушват.
За секи случай женищено отиде при Адрияна в Рудозем и той хи рекъл че щел да ни торне както сме го намислили отдихат и торизмат. За да нема хърмър и други разни я съм решил да дам на Минчо Бояджията да ми напише с каматни букви на неколко листа ценораспис и да го ковна с кабарчета отвотре на вратине на одаине и на кенефан, та на клиентан да му е ясно за какво плата енолкова ага сториме сметка накраен. Ама ценорасписан ше го пусна и него отделно по двайсе стотинки. Та ако на тебе ти се прище да си го прекопирваш и да го даваш на твои люде, пък ага дойдиш на отдих и туризам у дома я ше ти сторя отстопка по десет стотинки на чилек.

ЦЕНОРАЗПИС НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
Ей ти го и ценорасписа като в скобисе съм турил пояснения за по да са сеташ.

ЦЕНОРАСПИС

Спане
В одаьона с изглед нах ливадана - два лева на кривать.
В одаьона с исглед нах дворан - един и педесе пак на кривать.
(и двесе такси са независимо за моско или за женско ама ако бодна ми фати око мога да хи сторя остъпка с некакви процентове)
Едене
За закуска - марудници с един тас огурть. Обет – цала патета с пресол, фасуль с кочень, трахна с опашка и компот от киселки(ката поть различно само компота е все.) Вечера – кашник или патетник (ката поть различно) и една мутька мастичка по желание на клиентан с кардьо за мезица а летоска домат или краставица. Всичките еденета - два и педесе ката ден. (ако некой ден ми бендиса джумбюша могам да пусна по една голема сливова за бес пари)
Хигиенски нужди. Ако на будно му са докопе случайно може летоска на ливадата в гьолен а зимоска в кацана в избана с горьоща вода от харкома. И в двана случая е предвидено търкане на горб с миечка от нам. Ако трием я, таксана е лев и осемдесе ако трие женищено таксана става два и педесе оти то е по яко. Ако будно ище да си мие забене да си носи паста оти етува е скопа пък дечищана я едот та не купуваме. Ние сабахлен ага са нажабуриме с вода от Дупка и ни не находат микробе. Сапунь нема за кано да са носи, уйко ага ходи нах Одрин 23 г. донесе един синдик, не пени са като грацкия ама яце умива. Кенеф си имаме на дворан зад понникан и е с яма – екологически исправен. Ага са размирише та възпари на очите му форняме киреч. За него таксана е двайсе стотинки да са исходиш по голема нужда. Пиканено може и в градинкана бесплатно ама гльодай да е не под капка да не урадисаш.
Туризам и други шлевелоци - Ходене (и вращане) до баирен за гоби или само да са разкарваш за кеф с придружвач (я) - един лев натам и един лев насам става на въпрос за пеше. Ако ше са яха муле таксана е като поть различна оти трева да го пазаре от аратликан, оти мойно мулетище Мирчо е чемуш и не дава да го яхаш, ше та похне отмах. Ама колкото и да го хесабиш нема да са ворже повече от два лева на ходене и два лева на вращане викам я.
Посещаване на кръчмана с придрожвач (я) - педесе стотинки общо ама ако си рукниш нещо за пиене си плащаш оделно. Ако рукниш нещо и на мене(ама да е не оранжеда) нема да има такса. Апък ако торнат вруть туристине на купень на един ше му е бедава ама вие си се разбереите кой ше е. Доене на коза (или офца) с инструктор (женищено) - осемдесе стотинки. Доене на крава пак еней - лев и двайсе. Шилене на коле с ножек и инструктор (я) - два и педесе на връзка. Копане с мутька мотьчица в градинкана - един и десет на ляха. Прашене със мотька на патета или фасуль - два и двайсе на рьод. Чопене на кловие на стара патета - осемдесе стотинки на чувал. Изнасяне на гибрьо от понникан до градинана с кош - лев и четиресе на курс. Други работи – в зависимост от мераклията. (В други влизат женищено да ви пое доде ядете или я да ви воде в плевняна да таптеме сено или други такви работи)
Забелешка: Ако дойде чужденец или чужденка без да му са ходи в край от кутра държева, таксана люй нога са обраща в еврота по същине цени. И трева да си водет превеждач.
Добре сте ни дошли! Опознай селосо та да ти бендиса градон!
Я сметам че ага сториш хесапа не излиза яце скопо.

Offline Dobrev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 500
 • Gender: Male
Таман съм са мушнал в халищанта - дойде на вратана зазноен от търчане, Ваньо чичин и вика:
- Хайде ставай буржку! Какво са си упашкулил като родилка? Ако не знаеш, че са вечер има вечеринка в Габрица?
Гльодам го – прилизало са е, та чек на ледунки му е станала бозиневана четуна. Фърлило е и волненана фанела, дено са не разделяше с нея от Димитровден до Гергьовден.
- Ти акъл имаш ли ра? – питам го я. – Не видиш ли котро време е, пък и в есая въртуна ходи ли се чек в Габрица?
Ала Ваньо си знае неговоно: „Ше вървим, та ше вървим!”
Станах и се запременях и я. Баба ма гльода как са тресам доде наврем панталонене и папуниса:
- Ваню бре, тебе га ти са е морзнало, оти подкокоросваш и наш Таса? Еса ли найдахте вечеринки да правите? То да бе барем в Устово иди-яла, ам то чек в Габрица! Юм имате ли? Кратиха ли се момисе в Райково, та по среде зима и по среде нощ ше ходите да галите в Габрица?
Баба виде, че не прави пари нейнно думане, вточи ни по един комат хлеб и парчо бело масло и рече:
- И гльодайте некъде да ви не порснат изкуфелите лелки! Харливници!
Излезахме нах одвон. Вай майчинко вай! Да си бех седел вотре на топалко. Ворем и хем са тетенкам, хем колнам Ваню и негована Лена. Еней са звеше галеницана му. Мислем си: „Хайде, Ваню има барем за какво да са тресе, ам я за какво воре да ма пита чилек”
Ага стигнахме Забацко, Ваню отсече:
- Ше вървим на кестермьо през Варадил.
- Абе то ше вървим ага сме рекли – усуквам го я, - ама виж какво е тьомно. Може нещо да ни нападне, я неква мечка, я волек.
- Хо бре, моми си торнал да фириш, пък та е страх един Варадил да минеш – сопва ми са Ваню и закрачва с големине ножища напреж мене.
„Да са и в будалата” – викам си на ум я и линкам след него. Дручко си е ага си близо до некав чилек в баирен по среде нощ – хеле пък и ага има снег до колено.
Ту с търчане, ту със съсуркане и драпане – криво лево стигнахме в Габрица. И доде да идем до читалищено, разлахме вруть кучетана, целоно село са разсвети като чорква. Ваню пристопя като котка и шопнейки ми са кара:
- Вори по-польочка ра. Како са си разтропал като ялово муле. Ако ни усети ленина майка, ше видиш какво рукане ше падне, ше ни чует чак в Аламидере.
„Любовник” – заядам го са пък я. Дошол румба да играе по среде нощ пък го е страх от едно бабичище.
Ала да си немам още разправии, снимам папуцете и ги мушкам под мишница без да ма види Ваню.
Най-сетне стигнахме в читалищено. Музикана е спрела и наконтените моми и ергени са са наредили на разкривенине столове. С влизанено вруть са впульват в нас и са посбутват. Ваню са кокори да види къде са е мушнала негована Лена и дали са е не присламчил друг до нея. Пък я съм са изтюфечил до вратана, клепча и са чудя оти са хилет енея отсрьоща на столовене. Чуди са и Ваню. По едно време ма фата за ръкава и фучи:
- Главтитината ше ти строша! Къде са ти папуцете?
- Къде са? - под мишницаса! Вай-й-й, ам белки съм са грейнал в читалищесо по чорапе? Сега са сетам какно съм сторил ама геч, вруть са са сетили за мойса занесия. По хубаво мечка във Варадил да ма бе изела! Наборжку навирам папуцене и чекам да засвири музикана, та в гюрлутияна да са измуша нах вон.
Нейсе засвири музикана. Еден аратлик разпина гюрукан на акардеонан и не мож му са сети каква мелодия кара. Другиен до него с две лъжици отпара ли отпара по един сахан. Таман реках да си втривам – некотро ма бутна по рамосо и с женски глас ми изчуруфика:
- Танго, дами канят, молим!
„Да ти пукне и тангото, и дамите!” – викам си я, ала да откаже още по-терсене. Побарах отдолу да виде дали са ми на место папуцесе – там са. Нагребахме са с дамана и заиграхме. Дали са те беше криво сетила, че е танго, или лъжицине го опетлаха нещо, ала я го поопетлах нещо танца.
Ага сворши музикана, Ваню ми рече:
- Како си са вдървил котга си поголнал точилка. Поразкърши са малко! Наведе са и ми шопна: - Видиш ли я еная под лампана? Казала е на Лена моя, че та е бендисала. От Аламидере е. След малко торноваме нах там. И фатовци ше дойдат. Обща вечеринка ше правим. И немой мълча по поть кат теле! И уста и роки имаш...
Зиннах втрещен :
- Ванка ра, не щи ли би другуш? ...
- Никакво другуш! - вортна са той и отиде да каже Лени, че съм готов.
Какво претьоглих до Аламидере, какви ядове брах с ленината приятелка, как ма ръфа Ваню наш, кат горчива краставица на вращане чек до Райково – друг поть ше ви разправям. Важното е, че са прибрахме в райково живи. Прибрахме са и в четири часа сабахлен легнахме да спим у дома му, оти знаех, че по енва време баба са е наспала и още от вратана ше зьоме да ни калайдисва. Уж щехме да дремнем малко – в 6 часа трябваше да вървим на работа, ага са сабудих какво да видем – то станало пладнина. Сбутах Ваню и му викам:
- На ти вечеринки и аламидерски галилки! Довечера нема ли да ма отсурниш нах Чокманска страна? Ваню рипна като опарен и без да продума, изтърче към кухняна и захлопа. След малко са изтъпани в одаьота дето спехме. И пак нищо не вика – само държи с дилявен моине папуце. Познах ги по железцана. Чек сега са сетих какво е било енва Ванюво търчене.
Да зьоме микруфинът да ми тури папуцене във фурнана на печкана да сохнат. Станала чича ранко, издоила кравана и запалила печкана да вари пресноно. Сварила го, ала барабар с него изпекла и моине папуце.
Два сахате са орахме с тех, разпинахме ги, отпрахме им хастаре, Ваню досурна от некъде два обущарски калъпе, та дано ги поизправим, нещот и нещот. Смамулили са са като шушульки, не можеш палеца да вкараш в тех, камо ли цела нога да въвреш. Най-сетне си зьохме умута, че от такви изгорели папуце и хлепки биле не стават. По едно време Ваню са чукна по челоно:
- Я му найдах колае!
Изрипна на вон и след малко са враща с чифт некакви велурени папуце и са хили:
- Може да са малки ала са не изгорели! Носи ги със здраве! И да ма споминаш, кога съм та водил на вечеринка в Габрица и в Аламидире.

EVROPOMAK

 • Guest
С този Помашки език от Родопите, ако идеш да са явиш и кандидатстваш на изпит по "Български език" или по "Литература", директно си скъсан и двойката ти е в кърпа вързана!  :o
Всички Славянски езици са "Български" и всички славянски народи са си чисти "Българи"!  :D  ;D

Offline jemal

 • Historian
 • *****
 • Posts: 114
Всички Славянски езици са "Български" и всички славянски народи са си чисти "Българи"!

Ами да Европомак, да ги съберат по бързичко в Евросъюза та да си направим и Великата Болгария!

EVROPOMAK

 • Guest
Ама, иязье, откога ви думам, че ни чака ново "Европизация" и тежко "Европско робство", ам вий никак не вервате!
Вижте по-надолу в сая приказка, че и преди е имало и други "робства", дори и особено "културни робства"!
Как, може да прозвучи на некой нацист или атакист пример разработка на тема - "....  през времето на "Османското културно робство", а и много по-напред в болгарските земи, Помаците са си думали на Поматски език , затова по-късно време ....... " !  ;D :D ;)

You are not allowed to view links. Register or Login

"Така земите на Балканите постепенно претърпели някоолко културни робства - масова романизация по времето на Римската империя, масова елинизация по време на Византия, частична латинизация по време на империята на Латините, масова изслямизация по време на Отоманската Империя. ........ За първи път името на река Марица се споменава от арабския географ и историк Ал-Идриси (1153). Според Идриси името на Марица се отнасяло първоначално до долното течение на реката. ......... Турските форми за името на реката Марич и Мерич удивително много напомнят за римския вариант на името Марис. Името Марич и до ден днешен влиза в състава на името на Маричините езера....... Наличието на такива морски езера е чест феномен по крайбрежната ивица. Налице са планини с имот Исмарус в близост до устието на реката. Така тази голяма река е започнала да се наимова по този начин."

Offline rcn

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 195
You are not allowed to view links. Register or Login
...
Всички Славянски езици са "Български" и всички славянски народи са си чисти "Българи"!  :D  ;D

Иронията ви е неуместна, но признавам, че кавичките по горе, след като прочетох фундаменталните интернет разработки за протобългарите са уместни. Стигнах до извода, че до 2-3 години ще се наложи като общоприето наименование ако не Ирански (което не е много подходящо от политическа гледна точка), то персийски, вавилонски, шумерски и т.н. Това разбира ще дове до известни сепаратистки тенденции в обществото, защото различните региони на страната трудно ще постигнат консенсус за общо наименование, но важна е историческата истина. Не бива да се забравя и доказалите своето присъствие мургави наследници на Древен Египет. Може би от древните конфликти между Египетската и Вавилонскaта цивилизации са породени днешните конфликти в Долно Езерово, село Мечка, Столипиново и кавгите ми със съседите-баничари от горния етаж, които нон стоп пускат на висок децибел, посред нощ, възхваляващата египетското им минало сакрална музика, наречена кючек.

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
В действителност всички славянски диалекти от Югоизточна Европа да ги определим, като Български. Така да се оттървем от челюстите, на всички български националисти. :D

Ето пример от средно Родопския регион :)
( Село Лакавитца )

- Ей миджо спри!
- Как те завут?
- Ахмед.
- Къде yтиваш, ф горана ли?
- Хо ф горана.
- Ти yт кутрий си?
- Yт Аминускеви
- Сетамь. Я гу пузнавам.
- Ейсвайa дaрвова наx тaх ли гy носиш?
- Xo
- Пa натамь лети млого снег. варви се буннош-буннош
- Хубавo, Ша будем
- Xaйде дъ ти йе лесну

Offline Kaplan

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 752
 • Gender: Male
Ето ви малко думи от моя край:

бираз - малко
насель - как
тиефно - тъмно
хо - да
аир - не
ич - не, изобщо не
бу гин - днес
бу гидже - до вечера
бу сене - тази година
маказе - ножица
суоба - печка
бардак - кутийка
абиер - новина, вест
бу кадарь - толкова, така
йенилок - ново
четаль - вилица
упчухване - изсъхване
сукак - тясна уличка, пътека
зарка - знаме
бирдиен - от веднъш, веднага
бахчо - градина

Това са все изрази, които се чуват от помаците в западните части на родопите и в моя край около неврокопско

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
You are not allowed to view links. Register or Login
Ето ви малко думи от моя край:

бираз - малко
насель - как
тиефно - тъмно
хо - да
аир - не
ич - не, изобщо не
бу гин - днес
бу гидже - до вечера
бу сене - тази година
маказе - ножица
суоба - печка
бардак - кутийка
абиер - новина, вест
бу кадарь - толкова, така
йенилок - ново
четаль - вилица
упчухване - изсъхване
сукак - тясна уличка, пътека
зарка - знаме
бирдиен - от веднъш, веднага
бахчо - градина

Това са все изрази, които се чуват от помаците в западните части на родопите и в моя край около неврокопско

бираз - малко (biraz = turski)
насель - как  (nasıl = turski)
тиефно - тъмно
хо - да
аир - не (hayır= turski)
ич - не, изобщо не  (hiç = turski)
бу гин - днес (bu gün=turski)
бу гидже - до вечера  (bu gece=turski)
бу сене - тази година (bu sene=turski)
маказе - ножица (makas=turski)
суоба - печка (soba=turski)
бардак - кутийка (bardak=turski)
абиер - новина, вест (haber=turski)
бу кадарь - толкова, така (bu kadar=turski)
йенилок - ново (yeni=turski)
четаль - вилица (çatal=turski)
упчухване - изсъхване
сукак - тясна уличка, пътека (sokak=turski)
зарка - знаме
бирдиен - от веднъш, веднага (birden=turski)
бахчо - градина (bahçe=turski)

Offline PNK2003

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 668
 • Gender: Male
 • Ius Est Ars Boni Et Aequi...
You are not allowed to view links. Register or Login
С този Помашки език от Родопите, ако идеш да са явиш и кандидатстваш на изпит по "Български език" или по "Литература", директно си скъсан и двойката ти е в кърпа вързана!  :o
Всички Славянски езици са "Български" и всички славянски народи са си чисти "Българи"!  :D  ;D

Отново трябва да се обяснява какво е език и какво е диалект... Кой и къде твърди, че всички славянски езици са български.  Излишен и неуместен сарказъм.  Българският език е от групата на южнославянските езици...

Offline Kaplan

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 752
 • Gender: Male
Toska ма ние сме си цели туркофони а  :D ;)

Offline mechta

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 198
сюлейманчо, твоите думи са си 90 процента турски, ако не знаеш - вземи да го научиш тоя пусти език и ще видиш, българите ползват 14 хиляди турски думи в речника си- малко повече от собствените си, защото на балканите толкова племена са слезли, че не можеш ги изброи. какво да правим цат Борис изклал 52 рода, но те били много повече. пък и царчето в онези времена, като имат една кула превзета от византийците - мислят, че са притежавали целия балкан.

Offline Hat

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 1059
 • Gender: Male
Турцизмите в бьлгарския език са наистина много,но има типични помашки думи,които не се срещат никаде другаде.
джвакам - дьвча
гмуцам - мачкам

Offline mechta

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 198
hat, помашкият език не е изследван достатъчно. има много добра разработка от Красимир Плявов за доспатския говор. друг опит има за селчанския говор от Ясен Шуров, но там съвесем няма ясно познаване на Балканските езици и 70 процента от турските думи са посочени като тракийски, или помашки. според мен за да се прави изследване трябва в него да участват хора знаещи поне три езика - славянски, турски, гръцки и разбира се диалетка на съответното село със солидно познание по езиковите проблеми.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42