Author Topic: Все колчиш минех, русу  (Read 3087 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Все колчиш минех, русу
« on: May 12, 2008, 10:56 »
Все колчиш минех, русу,
през ваши двори,
все та находах, русу,
бела засмена.
Сега та найдах, русу,
кимна, кахорна,
кимна, кахорна, русу,
сордна и гневна.
На мене ли си, русу,
сордна и гневна,
на мене ли си, русу,
или на село?
- Какво е мене, лудо,
село сторило?
Не сом на село, лудо,
ам сом на тебе.
Как ма измами, лудо,
та ма изведе,
та ма изведе, лудо,
извон селоно?
Та ми облюби, лудо,
белосо лице,
белосо лице, лудо,
из двесе страни,
Белисе бузки, лудо,
чьорнисе очи
и ми обкорши, лудо,
тьонкаса снажка,
Та да малчеше, лудо,
та лю как щеше,
ам си отиде, лудо,
сай долу, долу,
сай долу, долу, лудо,
по чершийкана,
по чершийкана, лудо,
по дюкянено,
та че ми влезе, лудо,
в механона,
та да ми пиеш, лудо,
вино-ракие.
Доде ти дадот, лудо
вино червено,
вино червено, лудо,
бела ракие,
ти са похвали, лудо,
на механджийка.
Механджийка е, лудо,
майчина сестра,

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42