Author Topic: Жемиля Исеинава  (Read 2768 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Жемиля Исеинава
« on: May 12, 2008, 17:20 »
Жемиля Исеинава
Тя е раничко станала ,
Равни е двори размела.,
Сас басилкава метлица,
С трактарава вяйчица,
Че е нагоре изляла
Ваз двене скали високи,
Шалян е килим пастлала
На широконо одере,
Че е на нега седнала-
Да ниже жълти алтъне,
Ла ниже и пазаплакава
Ат де я зачу майка и?
Оти ми палчеш Жемилю?

Малчи майчинко недумай
Га ма е Ахмед гирясал
В нашана ачик адая

Малчи дащерю непалчи
Бобайкоти е кятипин
Вър седем села залъмин
Писа ще бяла кинига
Да иде да я атнесе
Нах Узундере село голямо
Та щет Ахметя причакат
На двана друма високи
Та ще му земат главана
За бакшиш ше ти я данесат!
Пак щем пазава дащерю
Ат палаз Муллаахметя...

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42