Author Topic: Телеграфният запис получен от Сюлейман Паша!  (Read 10359 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline teo

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 481
 • ПОМАК -ЕДНО ДОСТОЙНСТВО !
Повод за тази тема стана,публикуваното в сайта ни на нашия нов  член Neru:

Любенова махала дава 1013 жертви в поголовна сеч през 1877 г.

Касапницата край Раднево се сравнява по жестокост с Баташкото клане

Екатерина Терзиева

"...Село Гюнели махле със скромната си църквица стана в страшния ден 14 юли 1877 г. център на страшни изкупителни за народната свобода страдания. Обикновено се мисли, че проливането на човешка кръв в храма осквернява храма. За село Любенова махала може да се каже противното: неговият храм е преосветен с жертвоприношението на няколко стотици български християнски души, невинни жертви на озверени турци и черкези в оня паметен по ужаса си ден. От него ден този храм е станал светиня за българите, подобна на Голгота, от която чрез жертвата на Спасителя Христос възсия животът за света..."
Из брошурата, посветена на 100-годишнината на храма "Св. Вмч. Георги" в с. Любенова махала, Стара Загора, изд. "Светлина", 1937 г.
----
Днес малката черква "Св. Георги" в село Любенова махала (по Турско наричано Гюнели махле), на няколко километра от гр. Раднево, едва се крепи на старите си нозе. Попът, който сегиз-тогиз отваря вратите на храма, е също така библейски изнемощял. Хората сякаш са забравили паметните събития в черквата преди 130 г. и си спомнят за жертвата на предците си само в някой внезапен прилив на патриотизъм.
Селото води началото си от ХVI век. Пришълци от различни краища на страната дошли със семействата си и се заселили в гората. Дълго селото останало неизвестно дори за турската власт. Преди Освобождението Гюнели махле е наброявало 120 къщи, покрити със слама. Жителите му били чисти българи с дълбоко запазени нрави и обичаи. През 30-те години на ХIХ век селото станало малък търговски възел на пътя Стара Загора-Одрин. От честите срещи и разговори с търговците сред хората се зародила идеята да се построи храм. Създал се комитет, който да намери нужните средства. Била избрана и делегация, която да ходатайства пред турското правителство за храма. В Цариград, с помощта на епископ Иларион, членовете й се срещнали със султана и спечелили благоволението му. Условията били

храмът да бъде вкопан 3 м в земята,

да няма кубета и да се нарича "попска къща". Постройката била започната през 1832 г. Цялото село под ръководството на майстор Димитър Серги от Трявна се включило в строежа. Черквата била готова за 5 г.
Първото нападение над селото било през 1847 г. То било обсадено от т. нар. "тембелдеци", за да го ограбят. Преданието говори, че Гюнели махле било спасено от една стара жена - Гочев Колевица, която знаела отлично турски, отишла с бял байряк в лагера на нападателите и ги убедила в смиреността на населението. Така "тембелдеците" ограбили само няколко крайни къщи.
Най-паметна в историята на Гюнели махле остава кървавата трагедия, разиграла се по време на Руско-турската освободителна война. Още преди нея в селото започва да се изгражда таен революционен комитет. В записките си учителят Стефан Минчев пише, че през 1869 г. се срещнал с апостола Васил Левски в Стара Загора. Двамата отишли в селото, за да създадат комитета. В заверата влязъл и свещеникът Еню Попдимитров, който застанал начело на организацията. Турското правителство обаче надушило всичко и на 20 юни 1872 г. поп Еню бил арестуван. Легендата разказва, че щом свещеникът научил за идването на заптиетата в селото, извадил списъка със съзаклятниците,

разкъсал го на парчета и ги погълнал

Попът бил пратен на заточение в Диарбекир, където и починал, а името му било прославено в народна песен:
"Слънцето трепти, захожда,
сеймени в село дойдоха,
и за попа Еня питаха,
питаха и заловиха,
бели му ръце извиха,
извиха, още вързаха..."
Така селото било провъзгласено от турското правителство за "комитаджийско". Заптиета започнали всеки ден да идват в Гюнели махле. При най-малко съмнение върху някого семейството му било подлагано на малтретиране и грабеж.
Разни агенти на турци, черкези и башибозуци често ходели в Гюнели махле и искали големи откупи под предлог, че ще пазят селото.
На 12 април 1877 г. руският император Александър II обявява война на Турция. В хода й в Старозагорското поле русите срещнали съпротивата на многобройна турска войска, водена от Сюлейман паша. Руснаците били принудени да отстъпят след серия кръвопролитни боеве. Тогава в Гюнели махле се разиграла кървавата трагедия, която по своите зверства може да се сравни само с Баташкото клане.
По онова време пъдар на селото бил арнаутинът Садък - доверено око и ухо на турската власт. Садък отишъл при най-богатия тогава в селото - дядо Тончо, от когото поискал 1000 гроша, под предлог, че ще пази селото от напасти. Понеже старецът отказал, Садък заплашил, че селото скъпо ще си плати. Така и станало. Отишъл пъдарят в Нова Загора и донесъл на Реуф паша, че в Гюнели махле се събират комити. Пашата изпратил двама конници да проверят доноса. Те привикали хората, разпитали ги, хапнали, пийнали, взели каквито дарове им дали и си тръгнали. Една нещастна случайност станала причина за кървавото клане. Селянинът Таню Тодоров, огорчен и озлобен от посещението на конниците, и без да знае, че те са изпратени от пашата за проверка на донесението, стрелял със съчмалия пушка по тях и ранил единия кон. Пратениците разказали на пашата за случилото се и той се заканил да отмъсти. Още повече му повлияло

поредното донесение,

направено от началника на гарата в Радне махле (сега Раднево) Кмубас. Гръкът донесъл, че в Гюнели махле са се струпали много хора за отбрана в случай на нападение и поискал войска за тяхното разпръскване.
Междувременно надошлите селяни се събрали в храма, в общия двор с училището и в селото. Вратите на храма били дебели и здрави. По този начин църквата и училището се превърнали в нещо като крепост, пълна с мъже, жени и деца. Било 14 юли 1877 г. Към един часа се появило отделение турски войници, придружени от черкези и башибозуци, които по заповед на Реуф паша трябвало да нападнат селото. Мъжете, въоръжени с пушки, пищови, брадви и разни сечива, заели позиции по всички удобни места из къщите, дворовете, църквата и училището, за да отбраняват селото. Когато черкезите чули, че се стреля, се уплашили, защото помислили, че в селото има "московци". Поискали подкрепления от Нова Загора. Към 5 ч. следобед от съседното село Богданово се задала редовна турска войска с няколко оръдия, водена от Шевкет паша. Войската, заедно с черкезите и башибозуците, наброявала 2000 души. "Атаката започна. Огън и смърт се извиха над селото. Големи пушеци от дим и огнени кълба се издигаха до небето и осветляваха цялата околност. Общ вой от кучешки лай и рев на добитъка. Тоя вой се усилваше от страшните писъци на жените и децата. С превалянето на деня и настъпването на нощта, ужасите се усилваха и картината ставаше по-страшна" - така живите свидетели на трагедията са я описали ("Из страданията на българите и освобождението презъ 1877/78 год.", Г. Димитров). Войската обкръжила църквата. Дворът бил изпълнен предимно с мъже, а жените и децата се затворили в храма. Селяните, въоръжени с пушки, брадви и тарпани, застанали до оградата отвътре, убивали или наранявали всеки, който се опитвал да премине оградата. Това още повече озлобило войниците. Защитниците падали като пречупени снопове. След като ги омаломощили, турците нахлули в двора на храма и започнали поголовна сеч.

Дворът се изпълнил с трупове

След това атакували и църквата. Скоро на пода й труповете били един върху друг. Когато войниците се оттеглили да починат, църквата била нападната и от черкезите. Те искали да ограбят всички пари и ценности от хората вътре, като лъжели живите, че ако се предадат, ще бъдат пощадени.
Тъжна картина представлявало селото след трагедията. Навсякъде лежали обезобразени човешки трупове. Сред тези развалини само храмът стърчал, мълчалив свидетел на случилото се. Опитали се и него да разрушат - няколко пъти го заливали с газ и го палили. Благодарение на здравата си конструкция обаче църквата оцеляла.
Едва на третия ден - 16 юли, пристигнали консулите на Англия, Франция и Австрия. Те видели с очите си, че сред убитите няма комити или руснаци, а само обикновени беззащитни селяни. Било разпоредено жертвите да бъдат погребани в общ гроб в двора на църквата. При преброяването на труповете се оказало, че само в Божия храм и двора му са били избити 1013 души българи от Гюнели махле и съседните села. Общият брой на всички жертви в селото и околностите надхвърлял няколко хиляди души.
----
Каре
Вечна им памет!
В памет на кървавата трагедия през 1885 г. в двора на черквата в Гюнели махле е поставена паметна плоча, която стои и до днес. Върху камъка е написано:
"Проидохомъ сквозе огънь и воду низвелъ ни еси покой въ четиринадесетий ден вечерьта на месеца юлийь въ хилядо осемстотин седемдесеть и седма година, въ време руско-турската война, нападнаха селото ни черкези, башибозуци и многобройна турска войска и придадоха селото ни на огънь, като се видя окружено от толкоз кръвопийци, принуди се да побегне въ оградата на църквата, но и тамъ не намери спасение, понеже кръвопийците окръжиха оградата на църквата и яросно се впустнаха на сеч върху невинното население и избиха само въ църковната ограда мъже, жени и деца хиляда и тринадесет души, на които костите почиватъ тукъ при този памятникъ. Вечна имъ память. С. Гюнели-Махле, 21.VIII.1885 г."
------
 

Понеже много се спекулира със "поголовните " убийства на жени, деца старци в  Старозагорски район по време на  един къс период от 1876-1878 година от страна на Османците и най вече на "башибозука"(доброволци от мюслюмани които са защищавали семействата си и покъщнината си),аз искам да ви върна към архивите и да ви разшифровам телеграфната записка изпратена от Сюлейман Паша,към властите и Султана в Истанбул.Причините за тази изпратена телеграфна записка  са  че,по време на настъплението си Руските войски въоръжават местното християнско население и ги насъскват срещу мирното мюслюманско население.Изпратеното на  4 август 1877г от село Бюклемели телеграфно съобщение от Сюлейман Паша гласи така:

Büklemeli köyünde Süleyman Paşa Hazretlerinden gelen 4 ağustos 1877 tarihli telgrafname.
"Geçen Cuma günü Rusyalılar, Bulgarlar Eski Zağra’dan bir saat sonra ve Yeni Zağra yönündeki Hristo isimli köyün erkek ve kadın Müslümanlarını köy dışına çıkarıp erkeklerin hepsini ve kadınların bir kısmını ateşle yakarak idam ile yanmış bedenleri bir sandığa doldurup üzerini toprakla örttükleri, güzergahımıza tesadüf eden Hristo köyünde gözümüzle gördüğümüz gibi kesin olarak kadınların bir kısmını Bulgarlar sürüyüp köyün arka tarafındaki dağlara götürmüş oldukları, her nasılsa içlerinden kurtulup kaçmış olan bir Müslüman’ın ifadesinden anlaşılmayla merkumun tarif ettiği dağlarda Bulgarları aramak ve şayet kadınlardan hayatta kalanlar var ise kurtarıp getirmek üzere iki tabur askeri şahane gönderilmişse de kadınlardan eser bulunamamıştır.Oradan hareketle gecelediğimiz Türkçe Büklemeli ve Bulgarca Dalyofa denilen köye geldiğimizde burada önlerine çıkan bir Müslüman’ın ve Bulgarlardan sağ olarak ele geçirilen bir çok caninin ifadelerine nazaran bu mertebede dahi yetmiş Müslüman köyün imamı dahi olduğu halde Bulgarlar bir samanlığa kapayarak ve Kazaklar da etrafını kuşatarak yakmış, kırk dördüncü katl ve idam ve köyde ne kadar kadın var ise de hepsinin namuslarına saldırarak içlerinde ölmeyen sekiz Müslüman’ı katl ve ikisini erkeklerle beraber ateşte yaktıkları, kalan kadın ve çocukların bir çoğunu köyün etrafında bir kadın ve çocuğu yan yana götürerek sıra ile öldürdükleri anlaşılmış. Bu bedenler, kol ve bacaklar kıyamete kadar etkisi geçmeyecek keder ve acımayla görülmüş. Hatta bizden başka İngiltere devletinin İstanbul Sefaretinin beraberimizde bulunan ataşe militeri Albay Mösyö Kayf dahi görmüştür. Saklanarak Bulgarların bulamadıkları yirmi kadın ve çocuk böyle kurtarılmıştır. Yine Rusyalılar istila zamanında Eski Zağra, Kızanlık ve tüm havalinin Müslümanlarının silahsız kaldığı, Bundan üç gün evvel Kızanlık’a bağlı Müflis köyünden dört yüz Müslüman’ı Bulgarlar çıkarıp Tunca nehri kenarına götürerek orada hepsini öldürdükleri, Zağra ile Kızanlık ve havalisinde Bulgarlar görülmedik vahşet ile Müslümanları öldürmeye devam ettikleri, oradan kaçıp gelen Müslümanların ifadelerinden anlaşılıp derhal bir tabur piyade ile Orduyu Hümayun yanındaki zeybek ve yardımcı süvarilerle o yöne saldırılmıştır. Moskofların Kızanlık’ı terk ile Balkan’a çekildikleri, Zeybek süvarileri Kızanlık ve havalisinde Müslümanları katleden Bulgarları cezalandırma ve kalan İslam nüfusunu kurtarmak için Kızanlık etrafında dolaşmakta oldukları ordugaha dönen piyade taburunun verdiği malumattan anlaşıldığı, feci hadiselerin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığı arz olunur. 4 Ağustos 1877.’’
Ще ви преведа буквално:
Миналият петък,руснаци и българи Един час след Стара Загора ,по пътя си към Нова Загора  влизат в село Христо(Може би Христово) и събират цялото мюслюманско население и ги изкарват  навън от село.Всички мъже мюслюмани са изгорени живи.От жените част са изгорени(може би старите и изнемощелите) и част са отвлечени в горите( предполагам по младите и по красивите).Всички полуизгорели човешки части са заровени в земята във  един сандък.Това всичко се научава от една избягала от отвлечените.Въпреки че, веднага се организира доброволен отряд да ги потърси ...не можахме да ги намерим и да проследим следите им.От там продължихме до село Бюклемели(Далйова) където пак научавам че Казаци и българи затваряйки в една плевня изгарят всички мюслюмани.Жените са изнасилени!Части от тела,крака ръце са видени лично от нас  в присъствието на изпратеника на Английското посолство в Истанбул Месю Полковник Кайф. При превземането на Стара Загора и на Казанлик,невъоръженото мюслюманско население (400 души) е изкарано навън от поселените места и в брега на река Тунджа са убити.От избягалите и спасилите се мюслюмани разбираме че, положението е много тежко и масово от където минават руснаци,казаци,българи изгарят живи мирното мюслюманско население.СТРАТЕГИЧЕСКО ВАЖНО  е за нас запазването на МЮСЛЮМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ и затова сме изпратили подкрепления за спасяването им.Пристигат ежедневни съобщения за безчинствата на руснаци и българи.
4 август 1877 г."

Това телеграфно съобщение никога не исках да изкарам на бял ден.Просто на нас не в кръвта ни да ровим за мъст и отмъщение.Но засилващите се псевдопартритически неистини и тълкувания на историята ме принудиха да кажа че,не всичко което се разказва е така правдиво.Истината е една първо са убивани и изгаряни и изнасилвани мюслюмани и после е организирано защита.Защо ние не вдигаме врява до небесата а в България това продължава като че, ли е стратегическо важно.Защо ние не напомняме всеки ден и не зовем за мъст?Защото това не е присъщо за нас!Омразата не е в гените ни.Най големите ни врагове в историята Руснаците които са виновни в истребването на милиони мюслюмани в Кавказ,Крим,Балканите....днес са стратегически наши съседи и сме в икономически добри отношения.Няма да намерите един човек който да говори със злоба за нито един съсед камо против Русия.

От постнатото на Neru който по нагоре в самото начало съм дал....разбираме за безчинствата на "озлобените" турци над Любенова махала (Гюнели)Но никой не казва защо тези турци са озлобени.Говори се за кланета над българското население но, се забравят безчиствтата над мюслюманите.И освен това когато вникнеш по добре вътре в текстовете които са дадени в Википедия разбираш че, Любенова махала  е от 125 семейства ....но, "озлобените" турци са убили близо 2000 човека.Значи на едно семейство се пада 18 човека.Браво бе,такива пансиони никъде не съм видял.Значи и покъщнината и нивите са били огромни.Уж селото е дълбоко в горите скътано и "незабелязано" от Османците.....и хем имат прехрана и много добитък.Тогава да изхраниш 18 човека семейство е необходимо много открити паши за овцете и добитъка и много ниви за пшеница,царевица.Ето от къде се хваща лъжата в "възрожденското" творчество.Както се говореше че вътре в Баташката църква са изклани 5000 души без да мислят логически че църквата не побира и 200 човека.Те автоматически биха умрели от недостиг на въздух.Но по традиция във "възрожденското" искуство се продължава за "зверствата" на турците ....коитро дори забравят свещените правила на Корана и убиват  в свещени места на бога места и когато тези хора се молят на Бог.Но някои забравят че,свещено правило на Мюслюманина е да уважи молитвата на вярващия ако ще той да е христианин а и освен това изрично е казано че е голям грях да се влиза в църква,джамия и да се убиват мирни и вярващи хора.А защо се прави така че, "възрожденското" "искуство" на изопачаването на истината все  води "озлобения" турчин до църквата и там да убива?Защото, по този начин се гледа  да се изопачи дълголетието на Османската Империя,дължащо се именно на тази толерантност и уважение към религията и вярата на друговерците.

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline pomakos_ a

 • Avarage member
 • ***
 • Posts: 75
 • Gender: Male
Teo- поздравление за документа публикуван тук.!!!
Нека правим разлики  "казал- рекъл"- Neru,който по мое мнение изопачава всичко в сайта и не е цвете за мирисане с постингите му досега.

Offline teo

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 481
 • ПОМАК -ЕДНО ДОСТОЙНСТВО !
Тази тема е много важен исторически момент от съдбата на Помаци и Мюслюмани живеещи около Казанлък и Старозагорско.Тук са положени основите на омразата към всичко мюслюманско в най новата история на България.Именно костите на тези мюслюмани навремето прокопани от напуснати мюслюмански селски гробове и са пренесени в Баташката църква и са обявени за християнски.Баташкото население даже не си спомня за тези "свои роднини" които уж по "действителни снимки" там са стояли чак до идването на руснаците.По голяма "опашата -историческа лъжа " не съм чувал.За това сме майстори.За да изглежда по достоверна тетрадчицата на Левски,нашите "мастити" учени са добавили по нещо.Това не го казвам аз а самият доаен на българската "история" Божидар Димитров...
Уви,за съжаление, тази терма е забравена и е разгледана само във  250 влизания.

Offline teo

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 481
 • ПОМАК -ЕДНО ДОСТОЙНСТВО !
Това е църквата където се крият много хора и в резултат на нападението на турци и черкези,само в двора на църквата броят на убитите е 1013 човека.А селото има 120 семейства! А от цялата околност на селото  са убити 2000 души!Излиза че всяка къща има близо 10 човека и даже повече!А и едно искам да спомена че нищо не се казва за църквата.Уж турците и черкезите са варвари а са оставили тази църква непокътната!Странно за един "варварин"!

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Сидхарта

 • Historian
 • *****
 • Posts: 887
Ето малце история и подвизи на Сюлюман паша-''войските на Сюлейман паша нахлуват в Карлово на път за Шипка и започват масово да колят жителите на градчето, посрещнало само преди дни руските освободители. Това е най-страшната дата в историята на града, тогава загиват около 1 800 души, изклани и избесени са най-видните, образовани и будни карловци. Реколтата остава неприбрана, а гладът и епидемиите съсипват останалите живи.''
Свидетелства за тн.''Страшното'' колкото си щеш и забележи тези жертви не са плод на творчество като твойте творения.
Предлагам да не се опитваме да преиначаваме нещата това е вече история-да кажем Бог да прости жертвите и да си извлечем поуки от тези събития като гледаме напред.
А и не поставяй помаци там където не ги е имало и не им вменявай вина-малко уважение покажи[ в Казанлък и Стара загора-а спри се де].

Offline Сидхарта

 • Historian
 • *****
 • Posts: 887
''Как нямаше някой фотограф да снемеше тая печална картина в онова пясъкливо и красиво място! Ето ги дойдоха, изправиха се срещу нас и гледат...Ех, оживяхме и този път. Те тръгнаха нагоре, а ние тръгнахме надолу. Там ни срещнаха трима турци караачовци. Един хвана мама, търти я на брега, тури й ножа на шията и дума: "Нерде Айвас, мари? Дай пари, че ще те заколя." Децата запищяха: "Олеле, заклаха баба." Борис вади жълтиците от джоба си и вика: "Мамо, ази ще дам парите, но агата да не коли баба." А другият държи мене за косата и вика: "Хъ, пара, комит дженабет! Дай пари, че ще те заколя." Ази им се моля: "Прости ни, аго, прости ни." И му целунах ръката кървава...

Прибрахме се във вторник. В сряда сутринта дойде на Кирка Петров слугата и ми каза, че видял всичките ми чеда избити. Те бяха син ми Никола, Михаил, зет миХаджи Никола, сватови, само Анка и Вълето - земени робини! Ази, както лежах, отскубнах си косата и казах: "Не може да бъдат Никола и Михаил заклани. Те изнесоха баща си и баба си на ръце. Знам, че има господ!"
Из спомените на Съба Вазова от Сопот.

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline teo

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 481
 • ПОМАК -ЕДНО ДОСТОЙНСТВО !
Нека да не забравим ,телеграфния запис на Сюлейман Паша.....защото този документ ни разказва достоверно за събитията около Стара Загора и Казанлъшко........събития които се изопачават от Българската История.Всеки загинал по време на война или грабеж,нападение има  право на достойно място и гроб.Много е важно това при нас Мюслюманите.Ние трябва достойно да отдадем почитта си и уважението си към тленните останки на всички ...няма значение от коя страна на барикадата са.Руснаците и Германците се примириха и охладиха омразата си...и в бившата съветска земя има хиляди гробове на германски войници.....Единствено тук в България където земята е пропита със кръвта на хиляди мюслюмани....няма един достоен гроб.ЕДИНСТВЕНО ЮЗЕИРОВ реши да вдигне един такъв паметник във собствения си двор....и беше посрешнат със примитивен ВАРВАРИЗЪМ...И ТОЗИ ПАМЕТНИК БЕШЕ СРИНАТ ДО ЗЕМЯТА!
Запомнете едно нещо,докато телата на хиляди или милиони мюслюмани не получат своето достойно внимание...тоест поставени в един гроб....над тази страна ще виси прокобата.Чувал съм това да се говори от много старци.....и помислейки над тези думи и аз почнах да вярвам в това.А има и едно друго нещо в Живота...баланса на енергиите който бог ни дава .Правиш ли зло....значи кантара на злото натежава...и респективно и лошата ти енергия...се увеличава.А това не е никак добре,защото това са болести,бедност,разрушен морал,престъпност,разюзданост... намаляване на  броя на населението и прочие и прочие.Ако правиш добро,положителната енергия се натрупва!Бог ти дава всичко...трудолюбие,взаимно уважение,доброта,човечност!Знам че, някои ще си кажат:" този не наред със главата".....Аз ще им отговоря със една турска поговорка:"Направи добро ,па после го хвърли в морето.....вълните ще ти  го върнат!"
 Който разбрал...разбрал!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42