Author Topic: И майка е мома била  (Read 2638 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
И майка е мома била
« on: May 13, 2008, 16:59 »
И майка е мома била

-С кого си, Айшу, играла,
Та ти е ризка съдрана?
-Майчинку, стара майчинку,
младочна съм крава доила,
та ми е ризка садрала.
-Дощеру мое, майчина,
стара са майка не ложе –
и тя е била левтера,
та стара майка познава,
ачинки ти са любенки,
бузкине ти са хапанки,
снажкана ти е коршена,
шалваре ти са друленки

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42