Author Topic: Машаллах ,Аллах башласън  (Read 2701 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Машаллах ,Аллах башласън
« on: May 13, 2008, 17:07 »
Машаллах ,Аллах башласън,
Какво е дашло копеле
От Река село големо,
Какво го руба прилега-
Синко чохено елече
Сас долащарско поесче.

Носи майцити селяме,
За де одая да метне,
За де вечера да сгада
За де челяк да дойде.

Не как ще млочко да еде,
Нито пък за все да седи!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42