Author Topic: минка е на межа тарнула с неина стар майчица  (Read 3300 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
минка е на межа тарнула с неина стар майчица..
ат де е Мехмед уварди та и пътен присячи и хи са ситно закани:
куде си минко търала,кога си минко питала?

Я съм Мехмед на межо търнула и са твояна стара майка питала..
върни са минку върни че ще беля да сторя в гюнях ще вляза..
я съм Мехмед търнала,търнала съм ще ида.
дену си дума думеха ясни са кърве ляйнаха низ минкинине скутове низ белконо и фустанче..
чи са неина майка разрука:
Чим как е Мехмед кайдиса?
минка бе баш с момине ,минка бе най каматна!
Слисни с агоро спуши са да скриейеш вакъл мехметя-
Мехмет е сторил кабахат-бяла е минка сасякъл!

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42