Author Topic: Моме, моме, малка моме  (Read 3406 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Моме, моме, малка моме
« on: May 13, 2008, 17:11 »
Моме, моме, малка моме,
излези ми, отвори ми –
ветер дуе, мене мрази,
роса роси, конес кваси!
-Бре юначе лудо младо,
ни излизам, ни отварям.
Ей ти порти – отвори хи,
ей ти дворе, вкарай коне,
ей ти скала – покачи са,
ей ти естък – покалчи са,
ей ти очи – облюби хи,
ей ти бузки – обхапи хи,
ей ти снажка – покърши йе,
ей ти пенжур – гльодай мене,
полни очи – празни роки!
-Мари моме, малка моме,
Немой напук мене дума!
Извади ща остра сабе,
Разсека ща пармаклоци,
изпразни ща чьорни очи,
наполни ща морски роки.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42