Author Topic: Osmanlı imparatorluğundagayri müslimlerin nüfusu  (Read 5392 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Тоска

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 2347
  • Gender: Male
  • % 100 + POMAK
XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA YAŞAYAN GAYRİMÜSLİMLERİN NÜFUSU

Doğan YÖRÜK*
 
Özet

Bilindiği gibi Osmanlı toplum yapısı dinî bakımdan Müslim ve gayrimüslimler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunların nüfus bakımından birbirlerine orantısı Osmanlı coğrafyası üzerine yapılan hemen hemen bütün çalışmalarda dikkat çeken en önemli ortak özelliklerden birisidir. XV-XVI. yüzyıl sancak ve kaza çalışmalarına temel teşkil eden mufassal tahrir defterleri bir birinden bağımsız müstakil olarak değerlendirilebilirken, Kanuni döneminde hazırlanan muhasebe defterleri ile ilk defa İmparatorluğun bütününe ait nüfus verileri hakkında genel bir kanaat belirtmek mümkün olabilmiştir. Kabaca 1520-1530 yıllarına tarihlendirilen bu defter serisi dışında, XVI. yüzyıla ait böyle İmparatorluğun genelini ilgilendiren başka bir kaynak serisi bulmak mümkün değildir. Ancak gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi için düzenlenen defterlerin varlığı bilinmektedir. İşte bunlardan H.979/M.1571 yılına ait bir cizye defteri Osmanlı devletinde cizye vergisine tabi olan gayrimüslimlerin yaşadığı tüm toprakları içine almaktadır. Bu defterdeki veriler esas alınarak gayrimüslimlerin yaşadıkları yerler ve nüfusları incelenecek, Müslümanların nüfusu ise daha önce yapılmış olan çalışmalardan faydalanılarak, XVI. yüzyılın ikinci yarısındaki Osmanlı coğrafyasının genel nüfus yapısı ortaya konulmaya çalışılacaktır...

Devamı için :

You are not allowed to view links. Register or Login

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42