Author Topic: Славянизираните кумани(павликяни, половци)  (Read 12699 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline enarees

 • Member
 • **
 • Posts: 6
 Именно по време на католическото мисионерство сред куманите, Сердика тръгва по пътя да стане поредната българска столица.
 
 Мисията на католическите мисионери е била да отклонят куманите от мохамеданството, засилвано от волжските булгари, перси и араби. Куманите разполагали с доста християнска книжнина - на славянски, гръцки и латински език, но не я разбирали.
 Мисионерите трябвало просто им да отворят очите за тези книги. Знайно е, че мнозинството павликянски архиепископи и епископи са някогашни издънки на сръбския кралски двор, установили се в България.
 
 По подобен начин се процедирало и с куманите по западните граници на някогашна България, Кубратско и Босна - с благословията и помощта на Рим.
 
 
 Според данни на католическите мисионери, някога павликяните(куманите) по тези земи наброявали 150 000 души.

Offline rado

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 190
Те това никак не знайно ;D . Павликянството като ерес идва от Сирия и Армения.Няма касателство с богомилите в Босна и още повече с кумани идруги. Писмата относно павликяните са много ясни. И отстрана на францисканите и от страна на редемптористи и пасионисти. В района на Софийската епископия е бил Чипровец и няколко околни села ноте сасъс саксонски произхо, а не с павликянски. Товаси личи най- много отговора и дрехите на съвременните им потомци в гр.Винга, Банат и с. Асеново, Плевенско. Айде със здраве и да оставим сръбския "кралски" двор на мира.

Offline enarees

 • Member
 • **
 • Posts: 6
You are not allowed to view links. Register or Login
Те това никак не знайно  . Павликянството като ерес идва от Сирия и Армения.Няма касателство с богомилите в Босна и още повече с кумани идруги. Писмата относно павликяните са много ясни. И отстрана на францисканите и от страна на редемптористи и пасионисти. В района на Софийската епископия е бил Чипровец и няколко околни села ноте сасъс саксонски произхо, а не с павликянски. Товаси личи най- много отговора и дрехите на съвременните им потомци в гр.Винга, Банат и с. Асеново, Плевенско. Айде със здраве и да оставим сръбския "кралски" двор на мира.

Рим(+сръбския двор) поставя кодовото наименование на куманите("аслъ" булгарите) "павликяни", подобно на илирийския народ и език.
Рим си има и собствена теория за павликянския произход.
Чипровци е бил основния пункт на сръбското дворянство за работа върху куманите.
Сербика идва на втори план.  ;)
 
Твърде важно е и какви хора са пращани на днешно време да работят в архивите на Ватикана.

Offline Сидхарта

 • Historian
 • *****
 • Posts: 887
Радо е прав павликянството като ерес идва от Мала Азия.
Павликяните първоначално в чисто етнически план -тези преселени от византииските императори по границите с България са с армено-анатолииски произход-нямащи нищо общо с куманите към които римската курия по КЪСНО проявява интерес на територията на днешните румънски земи.

Offline rado

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 190
Ves.K, съгласен съм с теб, въжделенията на курията към нас се осъществяват по нашите земи, а в Румъния към куманите, навярно не съм сигурен. След Чипровското въстание 1688 голяма маса павликяни католици от крайдунавската част преследвани от турците се прехвърлят във Влашко оттам през Седмоградието и се настаняват трайно в Банат. Там двете групи католици се заселват в отделни селища- чипровчани във Винга, а павликяно- католиците в Стар Бишнов /Дудещи векие/. По- късно има леко смесване но не е значително. След освобождението част отях се завръщат в Северна България и създават т.нар. възвръщенски селища,ноникога не се населват сред автохонните села. Енареес,бъди сигурен, че нещата които дрънкаш нямат основа ни във Ватикан ни в нашата родова памет,която мога да те уверя, че е много яка. А до Ватикана винаги може дасе намери достъп книгите Domus се съхраняват в българския архив интерсномясто е бъди сигурен/а. И остави небивалиците със сръбските дворяни за лека нощ. Поздрав.

Offline enarees

 • Member
 • **
 • Posts: 6
You are not allowed to view links. Register or Login
... И остави небивалиците със сръбските дворяни за лека нощ. Поздрав.

Що трябва да се хокаме:
 
Quote

... Много отдавна е обнародвана фамилната хроника за произхода и съществуването на една от старите и изтъкнати чипровски фамилии -тази на Парчевичите.В това изследване е посочено,че при размириците около босненския престол в 1357 г. между Стефан Твърдко I и неговият първи братовчед Стефан Дабиша Кнежевич ,последният заедно със синовете си Владислав ,Парчия и Вук бил принуден да напусне страната.Но докато по-късно Стефан Дабиша станал крал на Босна ,а синовете му Владислав,който бил ослепен от Твърдко ,и Вук,който бил хвърлен от същия в тъмница ,останали там и се превърнали в основоположници на фамилията Кнежевичи в босна ,Парчия Кнежевич веднага избягал в България и се заселил завинаги в северозападната й част .Тук той построил замъка Кнежа на р.Скът ,приток на р.Дунав ,и станал родоначалник на българския клон на Кнежевичите -рода на Парчевичите.Наивно е да се смята,че това заселване е станало без знанието на Иван Срацимир, който след 1355 г. станал владетел на Видинската област и съцар на Иван Александър.Най-вероятно заселването е станало около 1357-1358 г. и зедно с единия престолонаследник на Босна тук се заселва и неговото войнство ,свитата,духовниците,рудари и занаятчии,започнали да изповядват вече религията на Св.Франциск.С този акт,вероятно подкрепен и от Твърдко I (той имал за жена иван Срацимировата дъщеря Доротея ) ,Иван Срацимир искал да направи буферна зона от заселници по границата на Видинското и Търновското царство по р.Скът.Рудниците ,които се намирали тук били предадени на парчевичите.Не може да се обясни по друг начин фактът ,че само след няколко десетилетия ,в края на XV в. именно в Чипровци се събират всички клонове на вече изцяло побългарената фамилия -Парчевичи,Пеячевичи,Кнежевичи и Томагьоновичи,свързвайки през следващите столетия живота и деянията си със съдбините на Кипровец.Босненските рудари ,славяни по произход и език ,бързо се смесили с местното българско население ,оформяйки двете религиозни съставки -православна и католическа- в Кипровец и околните селища.С това се обяснява и проникването на босненско-хърватско наречие по тези земи.
Имало нужда от църква за новото население,а параклиса,който бил тогава вече отеснял.Ето защо започнал строежът на новия храм с прочутата икона.За нея има легенди,че три пъте сама се е местила от параклиса в Буковец и се е настанявала сама насред пущинаците на едно възвишение,което сега е центъра на Чипровци.Там бил изграден и храмът.По същото време се появява и новото и досега запазено име на селището-Чипровци,създадено на базата на славянизираната и характерна за Западна България форма на гръцката дума кипурион -кипурия,чипур-означаваща зеленчукова градина,или -вид земя,кипир.Че градът е полочил името си от местността около католическия храм ,няма съмнение,но дали той се е наричал Кипурия или Кипира,могат да кажат езиковедите.
Тезата за заселването в Чипровско на босненски рудари-католици се потвърждава и от развоя на историческите събития в тази област през следващите две-три десетилетия до завоюването на владението от турците.Ликвидирането на унгарската окупация и насилственото премахване на католическата пропаганда не само,че не засегнали селището ,но ако се съди от мощта и устойчивостта на тукашния католицизъм през идните столетия ,в района са потърсили убежище и много прогонени от православните власти .Не ще и съмнение ,че подобно явление,като православна реконкиста е правено под егидата на Иван Срацимир .Утвърждавайки автономията си ,видинският владетел започнал интензивно монетосечене ,и както справедливо отбелязва Иречек , “среброто Срацимир без съмнение е взимал от рудниците в Чипровци,защото друго място със сребърни рудници в царството му е нямало.”...


Offline enarees

 • Member
 • **
 • Posts: 6
 По-голямата част от славяните ги изоставят.
 Обаче част от тях им остават верни.
 Смяната на език и вяра се оказали трудно препятствие.
 
 В желанието да сразят Константинопол куманите направили съюз с малоазийски  племена, но били превзети отвътре. Инородци завзели управленските постове, а фанариотите станали имперския мозъчен тръст. Преди това виждаме клонящите към исляма кумани постоянно утеснявани от симпатизиращите на Несторианската църква татари. Няма ли Византия пръст тук?! Та Нестор е бил цариградски патриарх.
 А дали татарските войски не са викани от инородците, за да си присвоят лавровите венци на младата куманска империя?
 В Мала Азия се наблюдават яростни междудинастични конфликти. На страната на Караманлиите се бият родове, в които има кумано-славянски имена. Наричани са "българи".

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42