Author Topic: Смаил са болен разболе  (Read 2805 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Смаил са болен разболе
« on: May 13, 2008, 17:40 »
Смаил са болен разболе

Смаил са болен разболе,
една го глава удрила
че легна Смаил, та заспа.
Спал е, колко поспал е,
че си са стросом разбуди
и си на майка викаше:
– Майчинку, мила майчинку
дай ми водица да пийна
и санчьок да ти разправем,
какво съм видел вав соне!
Една ми мома да дойде,
бел ми кефинчек разпери
и си на мене викаше:
“Смаиле, гиди Смаиле,
ко ми кюприе не сториш,
в кефинчек ще та завия
и с мене ще та отнесам!” –
Смаил си нахвон излезе
йодри камене да сбира
и дльоги греди да носи
кюприе да си направи
в Пашмаклъ село големо.
Да си миноват людене,
людене и хайванене
и Смаил да споминат:
“Аллах здраве да му дава
десо ни стори кюприе!”

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42