Author Topic: Човешките права в Исляма.  (Read 14148 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pomakos_ a

 • Avarage member
 • ***
 • Posts: 75
 • Gender: Male
Човешките права в Исляма.
« on: July 24, 2010, 04:28 »
               Човешките права в Исляма.

-Животът,
-Поколението,
 -Религията,
 - Умът
- Имуществото,–
 са основни ценности, които всеки е длъжен и отговорен да опази.
Подходът на исляма към човешките права минава през призмата на тези основни принципи .


В друго знамение на Свещения Коран се повелява: „А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му е Адът, там ще пребивава вечно. Всевишния му се гневи и го проклина, и за него е приготвил огромно мъчение.” (Коран, 4: 93) Искам да обърна специално внимание на думата халидин (вечно), спомената в оригиналния текст на Корана. Защото тази дума произлиза от корена хулуд и означава много дълъг период от време, но с нея не се изразява понятието за вечност.

 В Корана това понятие се изразява с думата ебеден.
Но в случая е спомената думата халидин („които ще пребивават там много дълго време”), произлизаща от корена хулуд.

 Наред с това Ибн Аббас и имамите от Следовниците на сподвижниците, които са били негови ученици, са тълкували горното знамение по следния начин: „Както отричащите съществуването на Създателя ще бъдат осъдени на вечно мъчение, така и онзи, който умишлено и съзнателно убива човек - всъщност тази тема може дълго да се обсъжда, вечно ще бъде наказан.” Според мен подобна заплаха кара човека да настръхне.

Пророка на Исляма казва: „Който бъде убит, защитавайки имуществото си, е мъченик.
 Който бъде убит, защитавайки кръвта си, е мъченик.
 Който бъде убит, защитавайки религията си, е мъченик.
 Който бъде убит, защитавайки семейството си, също е мъченик.”
Във всички правни системи по света ценностите, споменати в хадиса, са поставени под защита.
 В нашите юридико-богословски сборници, които лежат в основата на правото, тези положения се определят като “задължителни” и се поставя силен акцент върху тях. От тази гледна точка религията, животът, поколението, умът и имуществото са основни ценности, които всеки е длъжен и отговорен да опази. Да, от друга страна, подходът на исляма към човешките права минава през призмата на тези основни принципи.


Впрочем в нито една религия или система освен в исляма човекът не е удостоен с титлата “халиф на Аллах” и никъде той не се определя като халифа (наместник) на земята. И не само това, човекът е удостоен и със свободата да упражнява правото си на труд и да бъде предприемчив в действията си, като му е дадена възможност да управлява предметите. Нима е възможно религия, която цени човека до такава степен, да нарушава човешките права?

Ислямът е универсална религия. Следователно значимостта, която той отдава на темата за „правата”, и гледната му точка по този въпрос обхваща не само хората, а всичко съществуващо. Да, в исляма всички „права” са защитени. Върху тази широка перспектива относно „правата” важно място заемат и правата на животните. Възможно е да се открият редица примери, свързани с темата, във възвишения живот на Пратеника на Аллах.
                                         
  Правата на животните.
Веднъж се връщали от битка. Когато се оттеглили на почивка, някои от сподвижниците забелязали птиче гнездо и взели от него малките птичета. В този момент долетяла майката и, след като видяла рожбите си в ръцете им, започнала да кръжи над тях. Когато Пратеника на Аллах разбрал за това, силно се разгневил и заповядал птичетата незабавно да се върнат в гнездото. Дори само чувствителността на Пратеника на Аллах в този пример е достатъчно доказателство, че ислямът обхваща всички теми, както по всички останали въпроси, така и по въпроса за правата. Откриването на подобно всеобхватно разбиране за правата в която и да е друга система е невъзможно.!

                                           


                                                     


Offline Nazmi

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 3895
 • Gender: Male
 • Да почива в мир!
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #1 on: July 25, 2010, 01:21 »
  Интересна тема!
 Не съм дълбоко запознат  в дълбочина с аетите,Сури в Корана,но в душата си  искрено вярвам в правотата на Исляма като най-нова и прогресираща религия по света!
 За мене обаче буди тревожност как се представя по света!
Има опити за недобра,например тук като кажеш мюсюлманин на повечето в съзнанието им са представите за онези фанатици,атентатори дето се взривяват,убиват..!
 Това не отговаря на истината,никъде в Корана който е чел знае,че тези си нямат нищо общо с това.
 Именно в тази насока трябва да се стремим да покажем,че не сме такива!

Offline isa71

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1022
 • Gender: Male
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #2 on: July 25, 2010, 11:05 »
Свещения Коран ни дава прекрасни отговори за това, как да се държим при общуване с околните. Книгата на Аллах установява за нас няколко основи. Първата основа – откритост с другите народи, а също и стремеж към взаимно опознаване, било те мюсюлмани или представители на други религии: О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. /49:13/

Втората основа към която призовава Свещения Коран е диалогът с другите народи - това, което днес се нарича междурелигиозен диалог и диалог между цивилизациите. Това е основа, поставена от исляма. Всевишния Аллах повелява: Кажи: “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” /3:64/

Пророкът Мухаммед казал: ,,Хора, пазете се от несправедливостта , защото несправедливост означава тъмнина в съдния ден.,,

Тези, които не са получили правата си в този живот (така да се каже - имат правота да се оплачат), ще ги получат на съдния ден, както е казал пророкът: ,,В съдния ден ще бъдат дадени правата на тези, които имат право на това (и несправедливостта ще бъде поправена)...

Offline Nazmi

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 3895
 • Gender: Male
 • Да почива в мир!
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #3 on: August 03, 2010, 01:40 »
   
         You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Nazmi

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 3895
 • Gender: Male
 • Да почива в мир!
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #4 on: August 03, 2010, 02:30 »
    Постинга на Pepito и други са запазени и преместени тук от темата за Лаф Мохабет...
 Pepito
   Advanced member
   Публикации: 369
   « Отговор #636 -: Днес в 01:45:30 »

             Постчето ми е ометено оттук, сигурно по грешка

Отговарям на Гедж


Запознат си с проявлението на Бог в три ипостаса. Това не са 3 различни бога, нито пък са делими отделни единици. Какво е човек? - тяло, душа и дух. Така и Бог е всичко това. Човекът не може да бъде бездушно тяло или пък само душа. Иисус Христос е Божието Слово облечено в дела, пример, който живя сред нас. Всеки от нас е храм на живия Бог.
Мюслимското ви разбиране по въпроса, честно казано, ми се вижда много плоско и едноизмерно. Ок, не го проумявате, но не изопачавайте нещата, така че да ни припознавате сред съдружаващите. В крайна сметка, кои са онези християни, споменати многократно в Курана (да не давам айетите, знаем си ги  ), ако не самите ние. Християните от времето на Муххамед сме ние православните християни.

Ако някога се интересуваш от относително точно говорене за православие, то аз намирам за такова едно съботно предаване по канал 1 на БНТ.
С всяка дума от посочената статия не казвам, че съм съгласна, просто го вметнах. Акцента беше върху Рамадан. Вие защо трябва да отидете в Мека, че Аллах да забележе молитвеното ви дело. Той нали е всичко и навсякъде. Правите го заради мястото на действие на Мохаммед.
 Християните по същата причина пътуват до Йерусалим, с важната разлика, че това не ни е заповядано от Бог и не сме длъжни да му се помолим точно там поне веднъж.

За повече подробности около мощите нека каже Фотакиев.

 Аз имам известни отлики от масовите практики, май изпадам в ерес "В самия себе си човек трябва да влиза въоръжен до зъби." Валери Петров


Offline isa71

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1022
 • Gender: Male
Ynt: Човешките права в Исляма.
« Reply #5 on: August 03, 2010, 11:59 »
   Постинга на Pepito и други са запазени и преместени тук от темата за Лаф Мохабет...[/size][/color]
 Pepito
 

 

 Вие защо трябва да отидете в Мека, че Аллах да забележе молитвеното ви дело. Той нали е всичко и навсякъде. Правите го заради мястото на действие на Мохаммед.


Защото-
,,Всевишния Аллах казва: “И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома (за онзи, който може да отиде, а който откаже) Аллах не се нуждае от световете.” (сура али Имран-97)

И Пратеника (С.А.В.) рече: “Исляма се изгражда на пет: Свидетелстването, че няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед е пратеник на Аллах, отслужването на молитвата, даването на зекята, говеенто в Рамазан и поклонението хадж при Дома на Аллах.” (предаден от Бухари и Муслим)

Това е най-големият годишен религиозен събор, който човечеството познава. Там мюсюлманите се срещат, опознават и си сътрудничат. Поклонението хадж категорично изразява универсалността на Исляма, мюсюлманското братство и равенство, без оглед на раса, националност и класа.

То е напомняне за Съдния ден, когато хората ще застанат равни пред Аллах.
За поклонението хадж Мухаммед, саллелаху алейхи ве селлем, е казал, че онзи, който извърши поклонението хадж заради Аллах и се предпазва от лоши слова и поведение, се връща от хадж пречистен като новороден.
Offline gece yolcusu

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 297
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #6 on: August 05, 2010, 15:54 »
You are not allowed to view links. Register or Login
    Постинга на Pepito и други са запазени и преместени тук от темата за Лаф Мохабет...
 Pepito
   Advanced member
   Публикации: 369
   « Отговор #636 -: Днес в 01:45:30 »

             Постчето ми е ометено оттук, сигурно по грешка

Отговарям на Гедж


Запознат си с проявлението на Бог в три ипостаса. Това не са 3 различни бога, нито пък са делими отделни единици. Какво е човек? - тяло, душа и дух.


Бог е сътворил не само човека, душата и духа. Той е творец на всичко живо и не живо, които не са дошли от нищото. Значи ли това, че всички тези творения също са Бог.
Бог(Аллах) е независим от всичко, защото Той е безпогрешен и безсмъртен и не може да бъде оприличаван на човек или дух или душа или каквото и да било друго преходно нещо, изчезващо във времето. Той е независим от всичко въздигнат на трон в небесата. И е много по-лесно за разбиране от каквато и да е тройна комбинация - то е като да знаеш кой ти е "шефа". ;)

Offline Шали

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 487
 • Gender: Female
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #7 on: August 06, 2010, 02:02 »
You are not allowed to view links. Register or Login
... или каквото и да било друго преходно нещо, изчезващо във времето...

Никога нищо не изчезва във времето. То само променя проявлението си, формата, а и това, че нещо е невидимо за ограничената ни сетивност не го прави безспорно изчезнало и несъществуващо. Всеки "вижда" до където може ;)

Очаквам отговор и на това:

"В крайна сметка, кои са онези християни, споменати многократно в Курана (да не давам айетите, знаем си ги  ), ако не самите ние."
Излиза, че хем сме съдружаващи ( според новите тълкувания на Курана), хем сме "хората на Писанието" в айета "...питайте знаещите Напомнянето" (по памет цитирам).

П.С. Как все се откланяме спонтанно от първоначалната темичка :) Някои сред постещите, преди пост хапват и за напред. А вие? ;)

Offline deniz7

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 201
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #8 on: August 28, 2010, 23:05 »
Даниела Горчева             
 - По въпроса за религията не трябва да се забравя, че свобода на религията означава свободното право на всеки един от нас да избира дали да бъде религиозен или не, а също и коя религия да предпочете и дори дали да смени убежденията си, вкл. религиозните.
Това право трябва да се зачита и хората не могат да бъдат ругани, защото са предпочели една или друга религия - било защото са мюсюлмани, било защото са християни, било защото са будисти и т.н.
Не трябва да бъдат ругани и отлъчвани и заради това, че са променили възгледите си и са сменили религията си или пък че са отказали да бъдат религиозни ( както и обратното - че са станали религиозни).
 Затова от една страна никога не съм приемала нападките, че помаците били "предатели", защото са се отрекли от християнската религия (да оставим настрани, че даже не е сигурно, че помаците едва ли не по условие са били всички до един  християни, някои - вероятно да), но по същата логика не приемам и нападките срещу тези помаци, които искат да имат български имена, а не мюсюлмански и които не са религиозни или пък са приели християнската религия.
Трябва да се научим да приемаме, че не колективът и общността трябва да определят нашите постъпки, а нашите собствени убеждения.
Всеки има право да върви по свой собствен път и да търси истината според собствените си разбирания, стига да не нарушава законите.
Не трябва също да се забравя, че свободата на религията включва правото и религията да бъде критикувана. Но забележете - религията, а не правото на всеки от нас да прави своя избор напълно свободен от страха, че изборът му няма да се хареса на този или онзи, на тази или онази общност.                  Уважаема г-жо Горчева,     Otgovor-Няма принуждение в религията. Отличи се вече истината от заблудата. Който отхвърли сатаните и повярва в Аллах, той се обвързва с най-здравата връзка, която не се къса. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ. Сура2: аят256]

"Който желае, да вярва, а който желае, да остане неверник!" (Св. Коран,18,29)„Ислям” произлиза от коренната дума „салаам”, която означава мир. Тя означава също така „отдаване нечия воля на Аллах (сут)”. Затова Ислямът е рилигия на мира, който се постига чрез отдаването нечия воля на волята на Великия Създател – Аллах (сут) В Сура Нахл – глава 16, знамение 125 - на Корана се казва:
„Призовавай към пътя на твоя Господ с мъдрост и хубаво поучение, и спори с тях по най-хубавия начин!”  [Коран 16:125] Уважаема г-жо Горчева, мисля че що се отнася до това кой каква религия е предпочел и доброволно ли е било мисля че по горното ви дава точен отговор. А и изобщо не съм съгласен с вас че свободата на религията включва правото и религията да бъде критикувана, кои сме ние да критикуваме Аллаховото слово? кои сме ние г-жо Горчева? не журналист не президент не който и да било има това право. И друго какви предатели кой се е отрекъл от християнската религия? да има в днешно време предимно след 89г няколко българи християни които приеха исляма, но това е тяхно свободно право ние неможем да ги наричаме предатели, има сьщо и помаци които се отрекоха от исляма но- Всеки има право да върви по свой собствен път и да търси истината според собствените си разбирания, стига да не нарушава законите. И накрая един личен въпрос вие вярваща ли сте?

Offline PETER

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1028
 • Gender: Male
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #9 on: August 29, 2010, 07:39 »
Вчера в провинция Кано, ислямската полиция в Нигерия унищожи няколко камиона с бира заради нарушаване на законите на шариата. Към операцията за борба срещу алкохола се включили и жени сътруднички на силите за сигурност:

You are not allowed to view links. Register or Login

Т.е. в исляма няма човешки права. :)

Поздрав на бираджиите :)

You are not allowed to view links. Register or Login


Offline ЖАРКО ЖЕГЛЕВ

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 1480
 • Gender: Male
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #10 on: August 29, 2010, 10:56 »
He, he razmiqhteme s tova  -  ''П о з д р а в на бираджиите.''
Koe e tova deto e po slabo pri biradjiite ? ;)

Offline skoti3

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 565
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #11 on: August 29, 2010, 11:06 »
В Иран искат да екзекутират майка заради изневяра


Светът е настръхнал в защита на една обикновена жена – иранка, майка на две деца, е застрашена от смъртно наказание. Тя е обвинена в прелюбодейство, което според иранските закони се наказва с пребиване с камъни.

43-годишната жена е вдовица. Преди 4 години е била наказвана с 99 удара с камшик за връзка с двама мъже след смъртта на съпруга й. По-късно тя е обвинена и в прелюбодеяние по време на брака.

В защита на жената се надигнаха гласове в целия свят и Техеран отложи екзекуцията. Международният комитет против пребиването с камъни поде специална кампания. Бразилия, която поддържа добри отношения с Иран, предложи политическо убежище на осъдената.

„С всичките ми приятелски чувства и почитания към президента и народа на Иран, ако тази жена създава проблеми там, ние сме готови да я приемем при нас”, заяви бразилският президент Инасио Лула да Силва

Техеран обаче отхвърли предложението. Говорителят на външното министерство отбеляза хуманността на бразилския президент, но заяви, че Лула да Силва очевидно не е запознат с престъпленията на жената.

Прелюбодениянието, наред с още 4 престъпления като наркотрафик например, се наказва от шариата със смърт. 


Е това се нарича "хуманност".

Offline deniz7

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 201
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #12 on: August 29, 2010, 12:29 »
You are not allowed to view links. Register or Login                    Човешките права в исляма
Животът, поколението, религията, умът и имуществото са основни ценности, които всеки е длъжен и отговорен да опази. Подходът на исляма към човешките права минава през призмата на тези основни принципиПо отношение на човешките права ислямът е максимално справедлива, всеобхватна и универсална религия. До такава степен, че освен в случаите на възпротивяване срещу държавата и законната власт или отнемане на човешки живот, в които виновникът заслужава смъртно наказание, Свещеният Коран повелява: „Който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора.” (Коран, 5: 32) Подобно предписание не съществува в нито една религия или модерна система, в нито една организация или комисия за човешки права  . Освен това човекът никога не е бил оценен по такъв начин. Да, ислямът приема убийството на един човек като убийство на цялото човечество. Защото убийството на даден човек поражда мисълта, че всеки може да бъде убит. Първият човек, който пролива кръв на земята, е единият от синовете на пророка Адам – Кабил (Каин). Въпреки че имената им не са цитирани в Корана и в изследванията върху сунната, от предишните Божии писания научаваме, че имената им са Хабил (Авел) и Кабил (Каин). Според преданието между двамата братя възникнала вражда, в резултат на която Кабил убил несправедливо, от завист, брат си Хабил и поставил началото на кръвопролитията по земята. Затова в свое изказване Пратеника на Създателя казва: „Няма престъпник, който да е отнел човешки живот и стойността на греха му да не се напише в книгата на делата на първородния син на пророка Адам Кабил. Защото той е първият човек, показал на човешкия род несправедливото убийство.”

Offline deniz7

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 201
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #13 on: August 29, 2010, 12:35 »
You are not allowed to view links. Register or LoginИсторията на Авел и Каин

„И им прочети вестта за двамата синове на Адам правдиво, как принесоха жертва и на единия бе приета, ала на другия не бе приета. Той рече: “Ще те убия!” [А първият] рече: “Всевишния приема само от богобоязливите.

Протегнеш ли към мен ръка, да ме убиеш, аз не ще протегна своята ръка към теб, да те убия. Боя се от Господа на световете.

Искам да се обремениш с греха против мен и със своя грях, и ще бъдеш сред обитателите на Огъня. Такова е възмездието за угнетителите.”

И го подтикна душата му да убие своя брат, и го уби, и стана един от губещите.

И Всевишния проводи гарван, който ровеше земята, за да му покаже как да скрие трупа на брат си. Рече: “О, горко ми, нима не мога да съм като този гарван, та да скрия трупа на брат си?” И стана един от съжаляващите.”

В продължението на разказа се налага следното предписание: „Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.” (Коран, 5: 27-32)

Offline deniz7

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 201
Re: Човешките права в Исляма.
« Reply #14 on: August 29, 2010, 12:45 »
You are not allowed to view links. Register or LoginВ друго знамение на Свещения Коран се повелява: „А за онзи, който умишлено убие вярващ, възмездието му е Адът, там ще пребивава вечно. Всевишния му се гневи и го проклина, и за него е приготвил огромно мъчение.” (Коран, 4: 93) Искам да обърна специално внимание на думата халидин (вечно), спомената в оригиналния текст на Корана. Защото тази дума произлиза от корена хулуд и означава много дълъг период от време, но с нея не се изразява понятието за вечност. В Корана това понятие се изразява с думата ебеден. Но в случая е спомената думата халидин („които ще пребивават там много дълго време”), произлизаща от корена хулуд. Наред с това Ибн Аббас и имамите от Следовниците на сподвижниците, които са били негови ученици, са тълкували горното знамение по следния начин: „Както отричащите съществуването на Създателя ще бъдат осъдени на вечно мъчение, така и онзи, който умишлено и съзнателно убива човек - всъщност тази тема може дълго да се обсъжда, вечно ще бъде наказан.” Според мен подобна заплаха кара човека да настръхне Пророка на Исляма казва: „Който бъде убит, защитавайки имуществото си, е мъченик. Който бъде убит, защитавайки кръвта си, е мъченик. Който бъде убит, защитавайки религията си, е мъченик. Който бъде убит, защитавайки семейството си, също е мъченик.” Във всички правни системи по света ценностите, споменати в хадиса, са поставени под защита. В нашите юридико-богословски сборници, които лежат в основата на правото, тези положения се определят като “задължителни” и се поставя силен акцент върху тях. От тази гледна точка религията, животът, поколението, умът и имуществото са основни ценности, които всеки е длъжен и отговорен да опази. Да, от друга страна, подходът на исляма към човешките права минава през призмата на тези основни принципи.

Впрочем в нито една религия или система освен в исляма човекът не е удостоен с титлата “халиф на Аллах” и никъде той не се определя като халифа (наместник) на земята. И не само това, човекът е удостоен и със свободата да упражнява правото си на труд и да бъде предприемчив в действията си, като му е дадена възможност да управлява предметите. Нима е възможно религия, която цени човека до такава степен, да нарушава човешките права?

Ислямът е универсална религия. Следователно значимостта, която той отдава на темата за „правата”, и гледната му точка по този въпрос обхваща не само хората, а всичко съществуващо. Да, в исляма всички „права” са защитени. Върху тази широка перспектива относно „правата” важно място заемат и правата на животните. Възможно е да се открият редица примери, свързани с темата, във възвишения живот на Пратеника на Аллах.

Правата на животните

Веднъж се връщали от битка. Когато се оттеглили на почивка, някои от сподвижниците забелязали птиче гнездо и взели от него малките птичета. В този момент долетяла майката и, след като видяла рожбите си в ръцете им, започнала да кръжи над тях. Когато Пратеника на Аллах разбрал за това, силно се разгневил и заповядал птичетата незабавно да се върнат в гнездото. Дори само чувствителността на Пратеника на Аллах в този пример е достатъчно доказателство, че ислямът обхваща всички теми, както по всички останали въпроси, така и по въпроса за правата. Откриването на подобно всеобхватно разбиране за правата в която и да е друга система е невъзможно.М. ФетхулЛах Гюлен

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42